Skip Navigation?
 

Travel Guard reiseforsikring

Travel Guard reiseforsikring er en av markedets rimeligste helårsforsikringer og kan skreddersys etter dine behov. Reiseforsikringen har dekning for blant annet avbestilling, reisegods, ulykke, hjemtransport, ansvar og reisesyke.

Hva forsikringen omfatter

Dekninger

Basic Europa
Basic Europa gjelder for reiser i Europa (inkl. Kanariøyene, Azorene, Madeira og Tyrkia), med unntak av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova og landene øst for Tyrkia.
Egenandel: kr 1500,- pr skade, gjelder ikke på forsinkelse og forsinket bagasje.
Varighet per enkeltreise: 31 dager, kan ikke utvides.
Når forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder kun på reiser med minimum en overnatting borte. Forsikringen gjelder ikke hjemme, på arbeidssted eller studiested.

Europa
Reiseforsikring som gjelder i Europa inkluderer alle land med geografisk tilhørighet i verdensdelen Europa (inkl. Kanariøyene, Azorene, Madeira og Tyrkia), med unntak av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova og landene øst for Tyrkia.
Egenandel: kr 500,- pr skade på reisesyke/medisinske utgifter.
Varighet: 60 dager per enkeltreise, kan utvides.
Når forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder på alle reiser, også korte dagsreiser. Forsikringen gjelder ikke hjemme, på arbeidssted eller studiested.

Verden
Reiseforsikringen gjelder for reiser i hele verden, med unntak av reiser til eller via følgende land: Afghanistan, Cuba, Liberia og Sudan.
Egenandel: Ingen egenandeler.
Varighet: 60 dager på enkeltreise, kan utvides.
Når forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder på alle reiser, også korte dagsreiser. Forsikringen gjelder ikke hjemme, på arbeidssted eller studiested.


Se dekningsmatrisen under.

<>
  Forsikringssum per person Forsikringssum per familie Vilkårspkt.

Reisegods

30 000,- (kan utvides) 60 000,- (kan utvides) 4

- Kontanter

5 000,- 10 000,- 4.3.1

- Reisedokumenter

15 000,- 15 000,- 4.3.2

- Enkeltgjenstander

15 000,- 4.3.3

- Sykler

3 000,- 4.3.4

- Nøkler

4 000,- 4 000,- 4.3.5

- Mobiltelefon/ bærbart data/ musikk

3 000,- 4.3.6

Reisesyke

5

- Medisinske utgifter

Ubegrenset Ubegrenset 5.3.1

- Tannbehandling, spising

1 000,- 5.3.2

- Tannbehandling, ulykke

5 000,- 5.3.2

- Hjemtransport

Ubegrenset Ubegrenset 5.3.3

- Hjemkallelse

100 000,- 100 000,- 5.3.4

- Tilkallelse

100 000,- 100 000,- 5.3.5

- Reise og oppholdsutgifter

20 000,- 50 000,- 5.3.6

- Reiseavbrudd

50 000,- 100 000,- 5.3.7

- Søk- og redningsutgifter

120 000,- 120 000,- 5.3.9

Ulykke

6

- Dødsfall

300 000,- 6.2.1

- Livsvarig medisinsk invaliditet

300 000,- 6.2.2

- Dødsfall barn

75 000,- 6.2.1

- Livsvarig medisinsk invaliditet barn

750 000,- 6.2.2

- Medisinske behandlingsutgifter

Inntil 5% av invaliditets sum 6.2.3

Ansvar

6 000 000,- 6 000 000,- 7

Rettshjelp

50 000,- 8

- Kausjon

400 000,- 8.1.2

Kjæledyr

1 500,- 9

Forsinkelse

10

- Forsinket avgang, etter 4 timer

1 500,- 1 500,- pr. person/ maks 6 000,- 10.1.1

- Innhenting av reiserute

20 000,- 50 000,- 10.1.2

- Overnatting

1 500,- 4 000,- 10.1.3

- Bagasje (4 timer karenstid)

2 500,- 10.1.4

Evakuering

30 000,- 60 000,- 11

Avbestilling

50 000,- 100 000,- 12

Tilleggsdekninger

Forlenget reisevarighet på enkeltreise
Reisevarigheten på enkeltreiser kan utvides fra 60 til 70, 80 eller 90 dager.
Utvidelsen gjelder ikke for Basic Europa, som har en varighet på 31 dager.

Økt forsikringssum på reisegods
Øk forsikringssummen på reisegods med følgende summer:

Enkeltperson
Standard:          kr   30 000,-
Utvides opp til:  kr   50 000,-

Familie         
Standard:          kr   60 000,-
Utvides opp til:  kr 100 000,-

Benbrudd og sykehuspenger
Tilleggsdekningen gir deg et kontantbeløp om du har brukket ben eller arm, i tillegg vil du motta dagpenger dersom du havner på sykehus.

Sportsdekning
Dekker sportsutstyret ditt og forhåndsbetalte avgifter. Vi sørger også for at du kan praktisere sporten din dersom utstyret er forsinket eller bortkommmet.

Kulturdekning
Dekker forhåndsbetalte billetter til arrangementer (konsert, teater, opera etc). Dersom bagasjen blir forsinket eller borte, så dekker forsikringen leie/kjøp av klær (feks smoking/dress/selskapskjole) inntil forsikringssummen.

 

 

 

Spørsmål og Svar

Hvis du har behov for akutt medisinsk assistanse, kan SOS International kontaktes på +45 38 48 92 50. Dersom du befinner deg i USA skal du benytte +1 866 208 0045.

Ja, du vil motta varsel om fornyelse èn måned før forsikringen utløper. Merk at du aktivt må fornye forsikringen for en ny periode, den vil ikke fornyes automatisk.

Nei, forsikringen må være i kraft før avreise finner sted. Tegner du forsikringen etter påbegynt reise vil ikke forsikringen være gyldig for noen del av reisen.

Dersom du ikke får åpnet siden for beregning av pris, anbefaler vi deg å benytte en annen nettleser.

Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser til eller via Afghanistan, Cuba, Liberia, Sudan.

Nei, det er ingen aldersbegrensning ved kjøp av Travel Guard reiseforsikring. 

AIG tilbyr kun helårsreiseforsikring, med reisevarighet opp til 90 dager per enkeltreise.

Vilkår