Skip Navigation?
 

Om ANSA Studentforsikring

AIG tilbyr ANSA Studentforsikring - en komplett forsikringspakke for studenter i utlandet. ANSA Studentforsikring har dekning for blant annet medisinske utgifter i studielandet, innboforsikring, reisegods, hjemtransport og privatansvar. ANSA Studentforsikring er et eksklusivt tilbud til utenlandsstudenter og elever som er medlem i ANSA. Hvis du ikke er medlem av ANSA, kan du melde deg inn her.
 

Hva omfatter ANSA Studentforsikring?

Tilbudet omfatter de forsikringsdekningene som er aller viktigst for deg som studerer i utlandet. Noen av fordelene med ANSA Studentforsikring er:

 • Sykeforsikring i studielandet, uten egenandel
 • Effektiv skadebehandling og 24-timers assistanse
 • Raskt erstatningsoppgjør
 • 45 dagers reiseforsikring på feriereiser i hele verden – enten ut fra studielandet eller Norge
 • Ingen unntak for risikosport
 • En av markedets beste reiseforsikring for studenter
 • Eksklusiv studentforsikring for ANSA-medlemmer
 • Velg mellom Norden, Europa eller verden, samt om forsikringen skal være gyldig for 6 eller 12 måneder.
   

Fullstendig dekningbeskrivelse finner du i forsikringsvilkårene under.
 

Vilkår

Dekningsmatrise

<>
  Forsikringssum per person i NOK Egenandel i NOK Vilkårspunkt

Reisegods

20 000,- (samlet inntil) 500,- / 2 000,- for PC 5

- Kontanter

3 000,- 5.3.1

- Reisedokumenter

10 000,- 5.3.2

- Verdigjenstander (per bokstavgruppe)

15 000,- 500,- 5.3.3

- Sykler

5 000,- 500,- 5.3.3

- Enkeltgjenstander

15 000,- 5.3.4

- Tyveri fra motorvogn

5 000,- 5.3.7

- Forsinket bagasje i ferie/studieland

2 000,- / 500,- 5.4.8

Reisesyke

6

- Medisinske utgifter i studielandet

Ubegrenset 6.3.1

- Tannbehandling

1 000,- 6.3.1

- Studieavbrudd

80 000,- 500,- 6.3.3

- Hjemtransport

Ubegrenset 6.7

- Sykeledsagelse/ Tilkallelse

Ubegrenset 6.8

- Hjemkallelse

Ubegrenset / 10 000,- 6.9

Avbestilling

15 000,- 500,- 7

Forsinkelse på reise

5 000,- 8

Ulykke

9

- Dødsfall

50 000,- 9.2.2

- Livsvarig medisinsk invaliditet

500 000,- 9.2.3

- Medisinske behandlingsutgifter

25 000,- 500,- 9.2.4

Reiseansvar

6 000 000,- 3 000,- 10

Rettshjelp

80 000,- 20% - minimum 3000,- 11

Evakuering

25 000,- 12

Innboforsikring

100 000,- 3 000,- 13

Valgfri tilleggsdekning

ANSA Studentforsikring kan utvides med en tilleggsdekning som gir deg en bredere dekning for reisegods. Tilleggsdekning gir blant annet dekning for mobiltelefon. 

<>
  Forsikringssum per person i NOK Egenandel i NOK Vilkårspunkt

Verdigjenstander

25 000,- 500,- 5.3.7

Sykler

15 000,- 500,- 5.3.6

Mobiltelefon

4 000,- 500,- 5.3.5

Pris

Kjøper du ANSA Studentforsikring med forsikringsperiode på 12 måneder vil du få tilbud om fornyelse en måned før utløp av din forsikring. Du må selv aktivt foreta fornyelsen. Dersom du velger forsikringsperiode på 6 måneder vil det ikke være mulig å fornye forsikringen.

<>
  Periode Pris

Norden

6 måneder Kr 670 ,-

Norden

12 måneder Kr 1 003,-

Europa

6 måneder Kr 1 204,-

Europa

12 måneder Kr 1 995,-

Australia

6 måneder Kr 1 599,-

Australia

12 måneder Kr 2 736,-

USA

6 måneder Kr 2 189,-

USA

12 måneder Kr 3 769,-

Verden

6 måneder Kr 2 066,-

Verden

12 måneder Kr 3 558,-

Valgfri tilleggsdekning

<>
  Periode Pris

Norden

6 måneder Kr 108,-

Norden

12 måneder Kr 219,-

Europa

6 måneder Kr 178,-

Europa

12 måneder Kr 361,-

Verden (inkl. Australia)

6 måneder Kr 270,-

Verden (inkl. Australia)

12 måneder Kr 548,-

Nyttig informasjon

For at ANSA Studentforsikring skal være gyldig må du være medlem av norsk folketrygd, med rett til utvidet stønad til helseutgifter i utlandet. Mottar du støtte fra Lånekassen er du automatisk medlem av Folketrygden. Dersom du ikke har mottatt støtte fra Lånekassen, må du kontakte NAV Internasjonalt for å få bekreftet dine helserettigheter i utlandet. Ved behov kan du søke om medlemskap i Folketrygden her. NB! Prosessen kan ta opptil 8 uker.

Dine rettigheter gjennom norsk folketrygd fremgår av det europeiske helsetrygdkortet. Ha derfor dette med deg når du studerer i EU/EØS. Kontakt NAV Internasjonalt ved spørsmål angående ditt medlemskap i Folketrygden. Les mer på HELFO.

Ved studier utenfor EU/EØS anbefaler vi deg å sjekke hvilke stønader du får gjennom HELFO. Vær oppmerksom på at det er spesielle regler for studier i USA. Les mer på HELFO og Equian.

I en rekke land, inkludert (men ikke begrenset til) USA, Sør-Afrika og New Zealand, er det vanlig at den lokale utdanningsinstitusjonen krever dokumentasjon for at studenten er tilfredsstillende forsikret. Det er også vanlig at slik dokumentasjon må gis av en godkjent forsikringsgiver. Forsikringsbeviset du mottar på e-post etter at forsikringen er tegnet er skrevet på engelsk, og inkluderer en oversikt over forsikringssummene, start- og utløpsdato, og annen viktig informasjon. Vi ber deg derfor henvise til forsikringsbeviset dersom skolen ber om bekreftelse på at du har en gyldig forsikring. Dersom de ikke godtar dette ta kontakt med ansa@aig.com.

For personer som studerer i Norden er det tilstrekkelig å være medlem av nordisk trygdesystem. Europeisk helsetrygdkort utstedes i det landet du studerer (i Norden).

Husk å melde fra ved endring av studieland. Dette er meget viktig i forhold til forsikringsdekning og beredskap. Informasjon vedrørende flyttedato og ny skole skal sendes til ansa@aig.com i god tid.

Dersom forsikringstaker tegner forsikringen etter avreise, gjelder følgende særlige regler:

 • Tegning kan kun finne sted i inntil 2 måneder etter avreisen fra Norge
 • Forsikringen trer først i kraft når innbetaling er mottatt og det vil være karenstid på 1 uke etter bestilling 

Spørsmål og svar

Polisenummeret står skrevet på ditt forsikringsbevis som du ble tilsendt per e-post ved bestilling av ANSA Studentforsikring. Polisenummeret finner du dokumentet som heter ”Insurance Policy and Proof of Insurance”.

Hvis du har behov for akutt medisinsk assistanse, kan SOS International kontaktes på +45 38 48 92 50. Dersom du befinner deg i USA skal du benytte
+1 866 208 0045.

På vår nettside finner du skadeskjema. Dersom du er blitt frastjålet din PC, velger du skjema for reisegods og legger ved relevant dokumentasjon. En saksbehandler vil så kontakte deg vedrørende oppgjøret.

Det er kun de som tegner forsikring for 12 måneder som vil få varsel om at forsikringen løper ut. Varselet blir sendt én måned i forkant og vil gi deg muligheten til å fornye forsikringen. Merk at du aktivt må fornye forsikringen for en ny periode, den vil ikke fornyes automatisk.

Mobiltelefon er ikke dekket i standarddekningen. Tilleggsdekning må være tegnet for at mobil skal dekkes av forsikringen. Maksimal erstatning er NOK 4 000 per skadetilfelle.

ANSA Studentforsikring har ingen unntak for risikosport. Akutt ulykkesskade dekkes av forsikringen, men ved enkelte tilfeller vil ulykkesdekningen ha halvert dekningsbeløp, se vilkår punkt 9.2.1.

Ved bestilling får man anledning til å legge til medforsikrede. Medreisende ektefelle eller registrert samboer får 50% rabatt på veiledende pris. For hvert medreisende barn under 20 år regnes et tillegg på NOK 200. Det er kun hovedforsikret som må kvalifisere til medlemskap i ANSA.

ANSA Studentforsikring kan tegnes inntil to måneder etter avreise fra Norge. Ved bestilling etter avreise vil det oppstå karenstid på én uke. Det vil da ta én uke før forsikringen trer i kraft fra forsikringens oppstartsdato. Merk at det ikke vil karenstid ved fornyelse av en 12 måneders forsikring.

ANSA Studentforsikring gjelder på reiser over hele verden, i inntil 45 dager. Reisen må starte og avsluttes enten i Norge eller i studielandet. Reiseforsikringen kan utvides til å gjelde i inntil 70 dager mot et tillegg på NOK 550. Utvidelsen må bestilles før reisen påbegynnes.

ANSA Studentforsikring er gyldig i inntil fem uker etter endt studieperiode i utlandet. Studieperioden regnes som den perioden man har gyldig studentbevis for sitt utenlandsopphold. Merk at forsikringen ikke kan ha oppstartdato mer enn fem uker før studiestart.

Det er et krav for forsikringen at du har medlemskap i Folketrygden under ditt utenlandsopphold. Dersom du mottar støtte fra Lånekassen vil du automatisk beholde dine helserettigheter gjennom Folketrygden. Har du ikke støtte fra Lånekassen må du søke om frivillig medlemskap. Kontakt NAV Internasjonalt ved spørsmål.

Du kan selv velge hvilken lege du ønsker å oppsøke. Etter behandlingen kan du sende inn en skademelding til oss sammen med relevant dokumentasjon. Skadeskjema finner du her.

Meld skade

ANSA Studentforsikring sikrer deg assistanse og legehjelp 24 timer i døgnet – uansett hvor i verden du befinner deg. Det er forsikringsselskapets alarmsentral som koordinerer disse tiltakene. Under finner du både skademeldingsskjemaer og kontaktinformasjon ved skader.

Trykk her for å melde skade.

 

Kontakt AIG Kundesenter
E-post: ansa@aig.com
Telefon: +47 22 00 20 20
Internett: www.aig.no/ansa

Assistanse ved skade
E-post: skadekontoret@aig.com
Telefon: +47 22 00 20 80

Åpningstider
15. mai - 15. september
Mandag til fredag 08:30 - 15:30

16. september - 14. mai
Mandag til fredag 08:30 - 16:00 

Akutt medisinsk assistanse
SOS International
Telefon:    + 45 38 48 92 50
Faks:         + 45 70 10 50 56

Fra USA kan du ringe vårt tollfrie telefonnummer: +1 866 208 0045
Ha ditt polisenummer tilgjengelig når du kontakter SOS International.

Henvendelser utenfor åpningstid
Ringer du oss etter åpningstid vil telefonen bli videreført til vår 24/7 vakttelefon.