På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

Ta kontroll over cyberrisikoen

15.05.2019
Topic Featured News

Cyberrisiko

Cyberrisiko - et økende problem som krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Cyberkriminalitet er et problem som krever kontinuerlig oppmerksomhet for å forebygge finansielle konsekvenser, såvel som skade på omdømmet. Hvordan skal ledelsen og styret lykkes med å beskytte sin virksomhet?

Når Facebookgründeren Mark Zuckerberg møtte pressen etter at hackere hadde fått tilgang til data fra omkring 50 millioner konti i september i fjor, var hans kommentar: ” Vi må gjøre mer for å forhindre at dette skjer”. Dette er en typisk reaksjon fra bedriftsledere når skaden allerede har skjedd. Cybersikkerhetstrusselen og hvordan håndtere ressurser for å effektivt forebygge cyberskader, bør være et nøkkelspørsmål hos beslutningstakerne i styrerommet.

Med andre ord, alle virksomheter bør ha en plan for cybersikkerhet med forebyggende tiltak, men også for å kunne håndtere konsekvensene dersom skaden oppstår.

Fem anbefalinger for hvordan håndtere cyberrisiko:

  • Bedriftsledelsen bør forstå og ha en tilnærming til cyberrisiko på et overordnet nivå for hele virksomheten, ikke bare håndteres som et IT spørsmål.
  • Bedriftsledelsen bør forstå de rettslige konsekvensene av cyberrisiko som er relatert til virksomheten.
  • Styret bør ha tilstrekkelig kompetanse innenfor cybersikkerhet, samt at styremøtene bør regelmessig dedikere tid til å diskutere håndteringen av cyberrisiko.
  • Styret bør forvente seg at ledelsen innfører en plan for hvordan de skal håndtere cyberrisiko for hele virksomheten, inkludert personal og budsjettrammer.
  • Diskusjoner mellom styret og ledelsen omkring cyberrisiko bør omfatte identifisering av hvilke risiko som kan unngås, hvilke som kan aksepteres, og hvilke som kan minimeres eller håndteres gjennom en forsikring.

Les mer om hvordan ta kontroll over cyberrisikoen på engelsk her >>