Skip Navigation?

Stadig flere skader seg på reisefot

29.05.2019
Topic Featured News

reiseforsikring-stadig-flere-skader-seg

Skader på reise har aldri vært høyere. Antall skadeutbetalinger har økt med hele 40 % siden 2010 viser tall fra Finans Norge**. En utvikling verdt å merke seg i forbindelse med reiseforsikring. Vi reiser mer enn noen gang.

Reiseundersøkelsen til SSB* viser at antall reiser økte med 5,2 % fra 2017 til 2018. Det totale antallet yrkesreiser i Norge i 2018 var 4,85 mill. Dette er en svak nedgang sammenliknet 2017, hvor vi foretok 4,89 mill. yrkesreiser.

Økt bevissthet i forbindelse med reise

Trenden viser at forretningsfolk har større bevissthet og engasjement rundt tjenestereisene sine enn tidligere. De liker å være forberedt og ønsker informasjon om reisemålet, både før og under reisen. Bruken av nyttige og enkle verktøy som for eksempel apper øker, spesielt i aldersgruppen 40+/- år ***.

Hva slags tjenestereiseforsikringer bedriftene kjøper har også endret seg i takt med økt reisefrekvens. Der mange tidligere ønsket et bredt spekter av dekninger, vil de i dag ha større forsikringssummer, samt tilgang til ulike tilleggstjenester knyttet til den ansattes og bedriftens krav til sikkerhet og service i forbindelse reisen.

Global trygghet

Stadig flere multinasjonale selskaper ønsker å sikre gode forsikringsløsninger for sine ansatte. Det er fortrinnsvis bedriftens ansvar at de ansatte er trygge på reise. Det er hovedsakelig to årsaker til at internasjonal tilstedeværelse skaper trygghet;

  • Forsikringsselskapets innsikt i internasjonale lover og regler, i tillegg til de lokale forhold og lokale dekninger. En innsikt som kan være avgjørende dersom noe skulle oppstå på reise.
  • Lokal kunnskap om helsevesen og sykehus. Visshet om at man får den beste behandling eller ivaretagelse om noen skulle skje.

Økt antall erstatningsutbetalinger – med reisesyke i spissen

Ifølge tall fra Finans Norge** har erstatninger i forbindelse med reiseforsikringer økt fra 1,5 mrd til ca 2,5 mrd de siste 8 årene. I 2018 ble ca. 350 000 reiseskader til forsikringsselskapene, fordelt på rundt 3 millioner forsikringer. Av alle erstatninger som ble utbetalt i 2018, sto sykdom for hele 46,7 % av alle meldt skader, etterfulgt av avbestilling med 22 %. Økningen skyldes økt reisevirksomhet, spesielt på fritidsreiser.

Kilde: Finans Norge

De ansattes trygghet – bedriftens ansvar

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det er bedriftens ansvar å sørge for at de er trygt og godt ivaretatt under hele reisen. AIG tilbyr tjenestereiseforsikring med et bredt spekter av dekninger, som kan både inkludere tjeneste- og fritidsreiser for den ansatte.

Les mer om vår reiseforsikring her >>

Informasjon skaper trygghet

Mye kan skje når de ansatte er på reise. Politisk ustabilitet, terrorisme og kidnappinger, eller medisinske situasjoner, ulykker og uforutsette hendelser. Det er hovedsaklig arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon, og ikke minst er trygge mens de er på tjenestreise. 

Informasjon og trygghet henger gjerne sammen. AIG Travel Assistance app gir den ansatte tilgang til flere nyttig verktøy som den ansatte kan benytte før, under og etter en reise med tjenesteforsikring fra AIG. Appen gir tilgang til blant annet:  

  • Øyeblikkelig-hjelp-knapp
  • Informasjon om reisemålet: Politisk situasjon, sikkerhet, reiselogistikk, kulturelle forhold, kontaktinformasjon og helseråd
  • Cityguide
  • Elektronisk reisekort med forsikringsavtalenummer
  • Meld skade
  • Check in funksjon