Skip Navigation?

Skal du på ferie? 10 ting du bør vite om reiseforsikring!

14.06.2016
Topic Featured News

reiseforsikring

Er du en av dem som reiser uten forsikring? Eller reiser du kanskje i god tro, men uten å vite hva forsikringen din egentlig dekker – eller ikke dekker? Forhåpentligvis er du ikke en av disse, og har full kontroll på forsikringen og alt den innebærer.

Kontroll eller ikke, dette bør du vite om reiseforsikring!

1.    Det er forskjell på jobb og fritidsreiser

De fleste arbeidsplasser har forsikret sine ansatte i forbindelse med reise. Det mange derimot ikke er klar over, er at mange bedrifter kun har tjenestereiseforsikring, dvs. at de ansatte ikke er forsikret hvis de reiser privat. Mange reiser derfor på ferie i god tro om at de er forsikret, og oppdager ikke dette før det er for sent.

2.    Bedre føre var enn etter snar!

Husk at forsikringen må kjøpes før du drar. Fortvilede, ulykkerammede, ferierende nordmenn uten forsikring, er en kjent problemstilling for de fleste forsikringsselskap. Det hjelper dessverre lite at du hadde tenkt å bestille forsikring hvis du faktisk ikke har gjort det. I mange tilfeller kan forsikringen kjøpes på nettet, og være gyldig etter noen få timer, og bekreftelsen kommer da gjerne på epost. Da kan reisen skje i trygg forvissning om at du er dekket på reisen.

Dersom du bestiller forsikringen etter en skade har oppstått, for å få dekket skaden, er dette faktisk å anse som svindel. Ikke alltid lurt å være for "etter snar".

3.    Hva er forskjellen på de ulike reiseforsikringene?

At det er flere måter å skaffe seg en reiseforsikring på, er nok noe de fleste er klar over. Hva som er forskjellen mellom de ulike forsikringene, er det ikke alltid like greit å få taket på. Er forskjellene så store? Hva er kredittkortforsikring, og er dette det samme som reiseforsikring? Er det en fullgod reiseforsikring? Hva er en "helårsforsikring", og inkluderer denne reiseforsikring?

Hva de ulike forsikringene dekker, varierer. Vil du vite mer? Klikk her for en kjapp innføring i de ulike forsikringene (link til kontroll på hva reiseforsikringen dekker)

4.    Gjelder forsikringen for hele familien?

Hvordan du sørger for at hele familien er forsikret før ferien, er avhengig av hva slags forsikring du har.  

•    Kredittkortforsikring:
Denne gjelder for alle de du betaler 50% av transportkostnaden for, uavhengig av om dere er i familie eller ikke, -  det siste forutsetter at du som kortholder er med på reisen og at det er "plass" på dekningen.
Forsikringen dekker ikke for et helt "fotball-lag". Husstandsmedlemmer går foran personer utenfor husstanden. Familie i samme husstand som kortholder, vil normalt kunne reise uten at kortholder er med. Vær oppmerksom på aldersgrenser for barn og pensjonister.   

•    Helårsforsikring:
Gjelder pr person, eller pr husstand du kjøper forsikringen for. Her er det ofte rabatterte priser ut i fra hvor mange personer som skal ha forsikring.
Noen private forsikringer har aldersgraderinger på pris, mens forsikringer via arbeidsgiver eller forbund ofte kun krever ansettelse- eller medlemsforhold.

5.    Reiseforsikring er mye mer enn kroner og ører!

Det er lett å bare tenke på forsikring, som penger du får igjen. Forsikring er veldig mye mer. Spesielt når du er på reise – da kan alle de andre fordelene ved forsikringen være vel så viktig som det du får utbetalt.

Når vanskelige situasjoner oppstår i utlandet, kan Norge føles veldig langt unna. Språkvansker, misforståelser og kulturforskjeller kan skape unødvendige problemer og mye fortvilelse, spesielt hvis man i tillegg er traumatisert og ikke tenker klart.

En kort telefon til forsikringsselskapet, og du får god hjelp til å løse praktiske problemer, enten det er sykehusanbefalinger, booke hjemreisebilletter etc. Forsikringsselskapet hjelper deg å få fortgang i prosessen, og legger alt til rette for at du skal slippe å forholde deg til mer problemer enn nødvendig.

Forsikringsselskapet ordner betalingsgaranti til sykehus eller leger, hjemtransport på en trygg måte, gode råd både før og etter skade – eller for å forhindre skade. Noe som er det beste for alle.

6.    Gjelder forsikringen ved kronisk sykdom?  

Mange lider av mer eller mindre alvorlige kroniske sykdommer. Hvis dette er tilfelle for noen i din familie, må du ta noen forhåndsregler for at forsikringen skal gjelde for dem. Les mer om hva som kreves her (link til kroniske lidelser).

En viktig forholdsregel ved kronisk sykdom er å sjekke med din lege om reisen bør bestilles slik situasjonen er på bestillingstidspunktet og hør hva legen tror om progresjonen i din sykdom frem til avreisedato. Jo mer du forteller til legen, jo lettere kan denne ta stilling til og råde deg til å reise eller ikke reise. Er du i tvil bør du kontakte forsikringsselskapet for råd.

7.    Hva er gyldig grunn for avbestilling av reisen?

Hva dekkes?
•    Akutt medisinsk anliggende for et nært familiemedlem, som gjør at denne ikke kan reise, er i utgangspunktet en god nok grunn til at hele familien kan avbestille turen og få dette dekket. Definisjonen på nært familiemedlem er i hovedsak disse: Ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerdatter/-sønn.

•    Akutt forverring av kronisk sykdom
•    Akutt sykdom for egen eller nær familie
•    Brann/ innbrudd eller vannskade i bolig eller på jobb der det er nødvendig å være tilstede for å rydde opp
•    Alvorlig sykdom/ død hos nær kollega , eller at noen i reisefølge (maks 6 personer) dør før avreise
•    Innkalling  til jurymedlem o.l.
•    Dersom UD fraråder reise til destinasjon mindre enn 1 uke før avreise (dette kan være forskjellig fra kortforsikringene)
•    Dersom en planlagt operasjon utsettes uventet

Dersom du har gyldig grunn til å avbestille reisen, er det viktig at du gjør dette på et så tidlig tidspunkt som mulig. Følg de avbookingsfrister som reiseselskapet/hotellet har, ellers risikerer du å få en redusert erstatning dersom avbestilling ikke ble foretatt i tide, spesielt hvis du visste før fristen utløp at du ikke kunne reise.

Hva dekkes ikke?
•    Avbestilling pga. svangerskap, med mindre du ikke får legeattest på at du har medisinske plager utover det som ansees som normale svangerskapsplager.
•    Endringer i ferieplaner
•    Samlivsbrudd
•    Arbeidsgiver inndrar ferie pga. jobbsituasjon
•    Fotballturer eller konsertturer hvor hovedmålet for reisen forsvinner, f.eks. ved at kampen eller konserten blir avlyst.
•    Aktivitetsturer hvor det i forkant av turen skjer noe som gjør at du ikke kan foreta aktiviteten likevel, som for eksempel en brukket hånd før golfturen, men der reisen forøvrig er medisinsk forsvarlig og kan foretas.

For slike tilfeller kan det være smart å betale et avbestillingsgebyr dersom reisearrangøren tilbyr dette, for å sikre seg mot uventede ting, hvor en normal avbestillingsdekning ikke dekker.

8.    Hva dekker en ordinær helårsforsikring når du er på reise?

•    Avbestilling i forkant av reisen
•    Forsinket fly i forkant av reisen
•    Forsinket bagasje på turen
•    Medisinske situasjoner som oppstår under reisen
•    Frastjålet reisegods
•    Skadeverk på reisegods, der en annen person er årsaken

9.    Hva dekker ikke forsikringen?

•    Gjenglemte eller mistede gjenstander
•    Tap av kontanter eller spesielt verdifulle verdigjenstander som ligger åpent på hotellrommet. Slike gjenstander/verdier må oppbevares i safe for at du skal være forsikret mot tyveri av disse. At det ikke var safe på hotellrommet, og du måtte betale ekstra for å låne en safe, kan være et brudd på en sikkerhetsforskrift dersom du velger å la være, og regnes ikke som en gyldig grunn til mangelfull sikring.
•    Ekspedering av verdigjenstander, som f.eks kontanter, edelt metal eller juveler, kamera- og datautstyr, og lignende tyveriutsatte gjenstander, skal ikke skje i koffert som sjekkes inn for transport.
•    Kjente medisinske lidelser der det er rimelig klart at det pga sykdommens art og reisens varighet/art, vil kunne inntreffe et medisinsk tilfelle under reisen.
•    Krav som er dekket fra annet hold, f.eks ved refusjon direkte fra reisearrangør eller hotell.

10.    Når skal du melde kravet?

På mindre saker, som for eksempel en frastjålet gjenstand, kan du vente til du kommer hjem fra ferien med å melde saken inn til selskapet. Du har i utgangspunktet meldefrist på ett år, men det er ønskelig at du melder kravet inn så raskt som mulig, slik at saken fortsatt er "friskt i minnet".

•    Tyverier bør politianmeldes:
Selv om du har lang meldefrist til selskapet, er det viktig at du politianmelder tyverier eller andre forhold til det lokale politiet - dersom dette er mulig. I noen land som for eksempel Sør-Amerika, kan dette være komplisert, mens i UK er det enkelt å anmelde en sak. Grunnen til at tyverier skal meldes til politiet lokalt er at dersom gjenstandene finnes igjen er det mulig å få den igjen. Det er også viktig for lokalt politi  å vite om hendelser som gjentar seg ofte. At et tap meldes tett etter at det har skjedd, understøtter også ditt krav om erstatning fra selskapet.

•    Sykehusinnleggelser skal meldes med en gang:
Dette fordi det er viktig å sikre at du mottar riktig behandling, og at behandlingen foregår i henhold til den standarden, og prisen, som er normal ut i fra din situasjon og behov. Det forekommer dessverre at noen behandlingsinstitusjoner er "svartelistet", enten pga dårlig behandling eller alt for høye priser, eller begge deler. Forsikringsselskapet vet blant annet hvilke sykehus du kan få trygg behandling på. Det er da viktig å få informasjon om saken tidlig, slik at overflytting til annet sykehus eller vurdering av hjemtransport, er et alternativ.

•    Forsikringsselskapet avgjør om du har medisinsk behov for ny hjemreise:
Du har ikke selv myndighet til å avgjøre om du kan avbryte reisen, og dermed få dekket ny reise hjem – dette er opp til forsikringsselskapet å avgjøre, basert på den medisinske tilstanden. Det kan være greit å ha en avklaring på dette før du bestiller rådyre flybilletter for å komme raskere hjem. Det kan også medføre en betydelig risiko å foreta en flyreise med en uavklart medisinsk tilstand.

Du vet aldri når ulykken inntreffer...

En liten helg i London versus to uker sommerferie i Hellas - det kan være lett å glemme å forsikre seg for weekendturen. Men husk at du har null kontroll på omverdenen, en ulykke kan like gjerne skje de to dagene i London som i Hellas. Matforgiftning, et motsatt kjøremønster som skaper farlige situasjoner, eller bare et enkelt overtråkk på fortauet – som gjør at du må oppsøke legevakten. Det blir fort dyrt om ikke du er forsikret.

Selv London som føles nært og vestlig, kan det føles fremmed og langt vekk hvis du havner i en trøblete situasjon. En situasjon som fort blir enda mer trøblete hvis du ikke er forsikret. Helt unødvendig kanskje – sånn sett i ettertid?!