Skip Navigation?

Har du full kontroll på hva reiseforsikringen din dekker?

04.07.2016
Topic Featured News

Reiseforsikring

Hva er en kredittkortforsikring, og er dette en fullgod reiseforsikring? Er reiseforsikring inkludert i en helårsforsikring? Hvor langt vekk må jeg være for at det betegnes som reise? Må jeg være i utlandet eller holder det at jeg er på søndagstur i skogen?

Spørsmålene er mange, det er heldigvis svarene også – noen av dem får du her!

Langt fra de fleste har kontroll på egen forsikring

Forsikring kan ofte oppleves som tungt og komplisert, det kan være mye tekst, mange forutsetninger, vanskelige formuleringer og tekst med liten skrift. Det å forsikre seg er å inngå en veldig viktig avtale eller kontrakt om at de "vanligste" hendelsene du kan bli utsatt for utenfor hjemmet ditt, blir dekket opp av et forsikringsselskap. At denne "kontrakten" da kan bli stor og ikke så lett å få full oversikt over er kanskje ikke så merkelig.  Vi ser ofte at folk har forsikret seg i god tro, men ikke satt seg nok inn i hva forsikringen egentlig dekker.

Vi har som utgangspunkt å gi en så omfattende dekning som mulig, ut i fra det kunden har behov for og er villig til å betale for. Vilkårene blir da ofte omfattende, men vi arbeider hele tiden med å få disse til å bli mer intuitive og lette å forstå.

En kredittkortforsikring kan for eksempel gi en god dekning, men også en svært begrenset dekning. Dette er helt avhengig av hva slags kredittkortleverandør du har, og det er viktig at du vet hva forsikringsavtalen faktisk inkluderer.

Kredittkortforsikring versus helårsforsikring

Det er i hovedsak to ulike reiseforsikringer, den ene er forsikringen du får ved å betale hele eller deler – ofte minst 50% - av reisen med kredittkort, en såkalt kredittkortforsikring, og den andre er en helårsforsikring.

Kredittkortforsikring:

En kredittkortforsikring er noe de fleste kredittkortleverandører tilbyr som et innbakt gode, altså en tilleggstjeneste for å tiltrekke seg kunder. Hvor gode disse forsikringene er, vil variere med avtalen kredittkortleverandøren har med forsikringsselskapet.

•    Ikke alle kredittkortforsikringer er fullgode reiseforsikringer!
Det er viktig at du sjekker hva forsikringen din omfatter før du drar på tur. Hos noen kredittkortleverandører får du en forsikring som dekker bredt, som flyforsinkelser, bagasjeforsinkelser, sykdom, tyveri etc. Andre har en mer begrenset forsikring, hvor du kanskje bare er forsikret mot avbestilling eller forsinket bagasje.

•    Viktige forutsetninger for at forsikringen skal gjelde.
Det er viktig å være klar over at en kredittkortforsikring kun gjelder hvis du betaler mer enn 50% av reisens transportkostnaden med kredittkortet. Du er altså ikke forsikret dersom kun hotellregningen betales med kredittkortet. Ved reiser med egen bil er det ofte krav til at drivstoff, overnattinger og ferger er betalt med minst av 50% kortet før en eventuell skade har inntruffet for å ha en gyldig forsikring.

Det er da som regel krav om at det er foretatt minst én overnatting dersom ikke en del av reisen er foretatt med fly.

•    En tidsbegrenset forsikring.
En kredittkortforsikring gjelder kun for den aktuelle reisen, og er derfor mer begrenset enn en helårsforsikring. Du må derfor være påpasselig med å bruke kortet til betaling av transport og lignende.

Avhengig av korttypen er det også krav til at reisen maksimal kan ha en viss varighet – ofte er dette mellom 60 og 90 dager, og for noen kort er dette et såpass absolutt krav, at man ikke har noen dekning i det hele tatt dersom reisen er ment å vare lenger enn den maksimale varigheten. Du bør derfor sjekke dette dersom du liker lange reiser.

•    Fordel med kredittkortforsikring
Fordelen er selvsagt at man som regel ikke betaler noe for å få en grei forsikring. En forsikring som ofte varer lenge, og dekker alle de viktigste behovene for reisende som ikke har med seg stor verdier eller som reiser på svært kostbare reiser.

Helårsforsikring:

En helårsforsikring er det vi ofte tenker på som ”tradisjonell” reiseforsikring, med ett års varighet. Samtidig er det viktig å huske på at helårsreiseforsikring også har begrensninger i forhold til reisevarighet per enkelt reise.

•    Gjelder alle andre steder enn i huset ditt, eller på arbeids- eller studiestedet ditt.
Med en full helårsforsikring er du forsikret fra det sekundet du forlater husdøra di, det vil for eksempel si at du er forsikret hver gang du drar ut for å handle, gå tur med hunden eller en tur på "byen". Eller til og fra jobb eller studiested.

•    Begrensede helårsforsikringer
Det er viktig å være klar over at dersom du har helårsforsikring gjennom jobben, kan denne være begrenset til tjenestereiser, da gjelder den ikke når du ikke er på jobbreise. Det kan også være du er fullt forsikret, både i jobb og privat – sjekk opp hva din jobbforsikring inkluderer.

•    Hva koster en helårsforsikring?
o    En helårsforsikring for kun ferie og fritid, varierer i forhold til hvor i verden du reiser og hvor gammel du er. Prisen øker i noen tilfeller med alderen. En forsikring vil for en 20-åring som skal reise rundt i verden, ligge på ca. kr 950.
o    Prisen for bedrifter varierer fra ca. kr 600 til kr. 1600 per ansatt, avhengig av om denne kun skal gjelde for tjenestereiser, eller om den også skal gjelde for den ansatte privat og inkludere familie. Prisen er også avhengig av hvor mange ansatte selskapet har, og hvor stor dekningen skal være.

Unngå ubehagelige overraskelser
Litt tungt og kanskje litt kjedelig - men veldig viktig! Bruk noen minutter på å sette deg inn i hvilke rettigheter forsikringen gir deg før du skal på tur. Om du velger en kredittkortforsikring eller helårsforsikring blir en smakssak og ut i fra hva du mener å ha behov for, det viktigste er at du forsikrer deg og at du vet hva du faktisk er forsikret for. Da slipper du ubehagelige overraskelser hvis uhellet er ute. Det tristeste vi vet er å måtte si nei til en som tror han er forsikret på en reise, når det viser seg å ikke stemme.

Trenger du flere gode forsikringstips? Klikk her. (link til 10 ting du må vite om reiseforsikring).

Husk at et forsikringsselskap er som et hvilket som helst annet serviceselskap, vi vil våre kunder vel! Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, og søker å finne muligheter framfor begrensninger. Er du godt forsikret, finner vi som oftest løsninger du blir fornøyd med!