På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

Økning i antall krav fra ansatte (EPLI)

25.03.2019
Topic Featured News

epli-forsikring
I løpet av de siste årene har AIG sett en betraktelig økning i antall rapporterte krav fra ansatte. Dette gjelder særlig i USA, der spesielt statene California, New York og New Jersey utpeker seg, men det er også en økning i krav fra ansatte i Europa. Som et eksempel ser man at saker i forbindelse med seksuell trakassering har skutt i været.

 


Mange forsikringsselskaper sliter i dag med lønnsomheten innenfor EPLI (Employment Practices Liability Insurance), spesielt i California der forsvarsomkostninger, forlik og idømte erstatningsbeløp øker. Kostandene til juridisk bistand i California anses å ligge omtrent 30 prosent høyere sammenliknet med andre stater. Dette kan ses i sammenheng med at California anses å være en ansettelsesvennlig stat hvor domstolene er strenge mot selskapene.

AIG sin europeiske portefølje av ansvarsforsikringer for krav fra ansatte (EPLI) består av over 10 000 kunder. De siste 3-5 årene har vi også sett en økning i antall krav i Europa. Majoriteten av våre europeiske forsikringstagere har eksponering i USA, hvilket betyr at vi må fortsette å følge nøye med utviklingen her.

I vår nye artikkel gir AIG sin ekspert Nima Rafiee en mer detaljert beskrivelse denne type forsikring og de seneste skadetrendene.

Les hele artikkelen på engelsk her >>