Skip Navigation?

Ny AIG-studie viser en økning av krav innen cyberforsikring

19.06.2018

Ny AIG-studie viser en økning av krav innen cyberforsikring

En undersøkelse gjennomført av AIG Europe, viser at implementeringen av den nye personvernloven (GDPR) i mai, vil gi en ytterligere økning i antall skadesaker knyttet til brudd på datasikkerheten. Bare i 2017 var det like mange saker innen cyberforsikring som de fire foregående år til sammen, det tilsvarer én ekstra sak per arbeidsdag.

Ransomware topper statistikken

Den siste skaderapporten fra AIG viser at ransomware stod bak 26 % av alle europeiske cyberforsikringssaker i 2017, en økning fra 16 % i 2016.

De vanligste formene for dataangrep:
•    Ransomware: 26 %
•    Hackerangrep: 12 %
•    Andre sikkerhetsfeil / uautorisert tilgang: 11%
•    Falske eposter (Phising): 9 %

Selv om andelen av forsikringssaker som skyldes menneskelige feil hos ansatte sank til 7 % i 2017, er dette fortsatt en viktig faktor i de fleste skadesaker.

GDPR – et nytt forhandlingskort for hackere?

Mark Camillo, sjef for Cyberforsikring i EMEA i AIG, sier:

«I 2017 så vi flere sofistikerte, systematiske malware- og ransomwareangrep, inkludert WannaCry og NotPetya. Disse førte til driftsavbrudd, som fikk alvorlige konsekvenser og store tap for bedriftene som ble rammet. På tross av at det ikke ble utbetalt mer enn NOK 1,2 millioner i løsepenger tilknyttet WannaCry, anslås det totale tapet å være på NOK 65 milliarder. Av disse var NOK 4 milliarder direkte og indirekte kostnader grunnet driftsavbrudd. Mesteparten av disse tapene var uforsikret». GDPR gir hackerne enda et forhandlingskort. Nå kan de true med å kompromittere en bedrifts kundedata med mindre de mottar løsepenger, vel vitende om at konsekvensene for organisasjonen vil være langt større etter introduksjonen av GDPR. Dette har vi allerede sett i USA som har en varslingsplikt for bedrifter ved tap av kundedata, hvor profilerte datainnbrudd ofte fører til massesøksmål."

Alle bransjer rammes

Cyberrapporten fra AIG viser at cyberangrep rammer en rekke bransjer:
•    Rådgivningstjenester: 18 %
•    Finansielle tjenester: 18 %
•    Detaljhandel: 12 %
•    Forretningstjenester: 10 %
•    Industri: 10 %

Rapporten viser at ingen bransjer er skjermet for dataangrep. I 2017 mottok AIG forsikringssaker fra åtte bransjer som ikke tidligere hadde rapportert datainnbrudd.

Økningen i forsikringssaker er spesielt stor innen profesjonelle tjenester, disse utgjorde 18 % av alle saker i 2017, mot 6 % i 2013 – 2016.

Les den fullstendige rapporten om AIG's studie innen cyberforsikring >>