Skip Navigation?

Er du forsikret mot dataangrep?

16.05.2016
Topic Featured News

Dataangrepsforsikring

Det finnes mange trusler for næringslivet der ute. Den trusselen som kanskje er størst og vokser raskest er dataangrep og datakriminalitet.

Selv små angrep kan gi store økonomiske konsekvenser for virksomheter, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

- I Norge ligger vi øverst på naivitetsskalaen når det kommer IT-sikkerhet og dataangrep. Det er ikke lenger et spørsmål om hvis man blir angrepet, men når. FBI-sjefen i USA sier blant annet at enten er du hacket, ellers vet du ikke om det enda, så problemet er nok langt større enn mange er klar over etter min mening, sier Henrik Vignes Pettersen som produktansvarlig for dataangrepsforsikring i AIG.

Det er spesielt tapte inntekter i forbindelse med nedetid, for eksempel at nettsidene går ned som følge av angrep, eller en hovedserver stanser opp og gjør at produksjonen stopper, som det er mest aktuelt å forsikre seg mot. Men det kan også være erstatningsansvar overfor tredjeperson hvis personopplysninger kommer på avveie.

Hva er dataangrepsforsikring?

Dataangrepsforsikring har eksistert i over 15 år i det amerikanske markedet, men er nå i ferd med å bli utbredt også i Europa og Norden. AIG har designet en forsikring som skal håndtere et sikkerhetsbrudd raskt, slik at den daglige driften kan gjenopptas.

Med riktig sikkerhetsløsning og en cyberforsikring på toppen vil man ha både et forsvar og en finansiell trygghet i ryggen ved eventuelle dataangrep.

Cyberforsikring kan bidra til at man både får oversikt og kontroll over situasjonen, samtidig som det gir en finansiell trygghet hvis ulykken skulle være ute, sier Henrik Vignes Pettersen.

Gode rådgivere i en tidlig fase

Første del av dataangrepsforsikringen gir dekning for kostnader til umiddelbar hjelp de første 48 timene etter at et angrep har inntruffet, eller man har mistanke om at det har inntruffet.

AIG har samarbeid med Incident Response Teamet til ATEA. De rykker ut ved behov for å løse den tekniske situasjonen. Men de har også samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm i fall det blir behov for juridisk bistand. I enkelte tilfeller vil det også være viktig håndtere media på en god måte for å opprettholde bedriftens omdømme, derfor er også Geelmuyden Kiese en av samarbeidspartnerne, de bistår med PR-rådgivning hvis det blir nødvendig.

Ha en plan

- I enkelte tilfeller vil man kunne få bøter for ikke å ha ivaretatt personvernlovgivningen, og så vidt det er mulig og lovlig vil også forsikringen dekke dataadministrative bøter. Saksomkostninger for tilsynsmyndighetenes granskning av selskapet er også noe som kan dekkes under forsikringen. Det samme gjelder tapte inntekter for nedetid.

Det er i det hele tatt mange elementer man må tenke på som følge av et dataangrep, og det er viktig å ha en plan i forkant av angrepet. Dataangrepsforsikring kan bidra til at man både får oversikt og kontroll over situasjonen, samtidig som det gir en finansiell trygghet hvis ulykken skulle være ute, avslutter Pettersen.