Skip Navigation?

Over 50 % blir hacket - få snakker høyt om det

20.08.2016
Topic Featured News

Dataangrepsforsikring

Vi lever i en stadig farligere nettverden. Det meste av det vi foretar oss kan spores, nettfellene er stadig mer avanserte, metodene finurlige og veien til ødeleggelse er kort. Over 50% av alle norske bedrifter er hacket. Konsekvensene kan bli enorme.

Heldigvis har vi Dataangrepsforsikring.  

Store mørketall

Dataangrep er et stadig økende problem blant norske bedrifter, og selv om over halvparten rammes – er det kun få tilfeller vi hører om. Hvorfor er det ikke mer fokus på dette?  

Årsakene er flere. For det første er store mørketall. Selv om mer enn én av to bedrifter har blitt utsatt for dataangrep, er det kun rundt fem prosent som oppdages - og bare én prosent av disse blir rapportert eller politianmeldt. Dataangrepene blir stadig mer avanserte, og derfor vanskeligere å oppdage. De fleste som er hacket, lever derfor i uvitenhet om at de er ”under angrep”.  

For dem som blir alvorlig rammet, er det naturligvis også et stort ønske om diskresjon. At IT-sikkerheten har sviktet, og sensitive opplysninger kanskje har lekket ut, er ikke noe man ønsker å snakke om. Med mindre ikke pressen avslører saken, da gjelder det å håndtere saken på best mulig måte, for å verne om eget omdømme.

Topplederne forstår ikke alvoret

Tross den store angrepsfaren, ser det ut til at de færreste toppledere bekymrer seg for å bli rammet. Dette er urovekkende. At mørketallene er så store, de som rammes tier om det og at pressen skriver lite om temaet, kan være noe av grunnen til at bedriftene ikke skjønner alvoret. Det er stort sett de store skandalene som kommer fram i medienes søkelys, noe som gjør det lettere for de mindre bedriftene å distansere seg fra det hele. Mange tror at dataangrep er noe som rammer store, kjente bedrifter – og at sannsynligheten for angrep på mindre bedrifter er lav.

Alle bedrifter er utsatt - uansett størrelse

Dataangrep kan ramme store og små bedrifter, og alle bransjer. Hvis du rammes av alvorlige dataangrep, kan konsekvensene være så store og ødeleggende at det påvirker hele bedriftens framtid. Dersom du i tillegg mangler en beredskapsplan, oppstår det fort kaos og mange føler seg handlingslammet, som igjen gjør at dyrebar tid går tapt - og ødeleggelsene blir større enn de hadde trengt å være.  

Du havner midt i en akutt redningssituasjon, hvor rådene er dyre, redningsmennene er fraværende og det er lang vei til nærmeste sykehus… En situasjon som kunne vært unngått.

Hva er Dataangrepsforsikring?

AIGs Dataangrepsforsikring gir deg umiddelbar hjelp ved et dataangrep, slik at omfanget og skadene av angrepet reduseres.

•    Finansielle kostnader og teknisk ekspertise:
I tillegg til at finansielle kostnader blir dekket, får du nødvendig ekspertise fra Atea for å finne ut hva som har skjedd, hvordan det evt. kan løses (gjenopprettelse av data) og teknisk rådgivning på hvordan situasjonen bør håndteres.

•    Juridisk bistand:
Du får juridisk bistand fra Wiersholm i forbindelse med evt. rettsaker, granskning, erstatningsansvar og bøter.

•    PR-rådgivning:
Hvordan situasjonen håndteres i pressen dersom saken lekker ut, har mye å si for bedriftens omdømme. Forsikringen dekker PR-rådgivning fra Geelmuyden Kiese, slik at skaden på omdømme begrenses.

Les mer om AIGs Dataangrepsforsikring.

Nye regler med personvern i fokus!

Om ikke bedriftsledelsen i Norge er spesielt bekymret for den stadig økende angrepsfaren, vil det om kort tid kunne bli en svært kostbar affære å ikke ha full kontroll på IT-sikkerheten.

Fra våren 2018 innføres det nemlig en ny regel i alle EU- og EØS- land, hvor alle bedrifter som slurver med personvernet, risikerer å få bøter opptil fire prosent av selskapets globale omsetning. Det kan fort bli dyrt.

Et slikt direktiv burde sette IT-sikkerhet og personvern på toppen av enhver bedrifts agenda. En forsikring vil da være en liten pris å betale for bedriftens sikkerhet.