Skip Navigation?

AIG introduserer Brexit dekning for styreansvarskunder

27.09.2016
Topic Featured News

Brexit dekning for styreansvarskunder

Den britiske folkeavtemmingen om å forlate EU har skapt en viss usikkerhet for styremedlemmer, medlemmer av ledelsen, samt andre ikke-britiske næringslivsledere som arbeider i Storbritannia.

Det er særlig usikkerhet rundt spørsmål om oppholdstillatelse og de store merkostnader en omplassering kan medføre. Dette har ført til at flere utlendinger i Storbritannia nå søker om permanent oppholdstillatelse for å sikre seg retten til å bli i Storbritannia. AIG introduserer derfor en utvidelse under styreansvarsforsikringen.

Brexit-utvidelsen dekker i hovedsak:

  • Omkostninger relatert til saker i forbindelse med oppholdstillatelse
  • Omkostninger relatert til hjemsendelse eller flytting