På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

AIG introduserer Brexit dekning for styreansvarskunder

27.09.2016
Topic Featured News

Brexit dekning for styreansvarskunder

Den britiske folkeavtemmingen om å forlate EU har skapt en viss usikkerhet for styremedlemmer, medlemmer av ledelsen, samt andre ikke-britiske næringslivsledere som arbeider i Storbritannia.

Det er særlig usikkerhet rundt spørsmål om oppholdstillatelse og de store merkostnader en omplassering kan medføre. Dette har ført til at flere utlendinger i Storbritannia nå søker om permanent oppholdstillatelse for å sikre seg retten til å bli i Storbritannia. AIG introduserer derfor en utvidelse under styreansvarsforsikringen.

Brexit-utvidelsen dekker i hovedsak:

  • Omkostninger relatert til saker i forbindelse med oppholdstillatelse
  • Omkostninger relatert til hjemsendelse eller flytting