På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

M&A rapport fra AIG

Claims Intelligence Serie

28.11.2019
Topic Featured News

Transaaksjonsforsikring

Antallet globale virksomheter som fusjonerer øker stadig. For å minske risikoen under en slik transaksjon kan en M&A forsikring, som tilbys både kjøper og selger, være en løsning. Taxing Time for M&A Insurance, den fjerde rapporten fra «AIG’s M&A Claims Intelligent Series», viser at frekvensen og omfanget av skader innenfor M&A har økt av ulike grunner:

 

  • Antall rapporterte skader på transaksjoner mellom 500 MUSD og 1 MUSD har økt med 26%, mens skadefrekvensen for samtlige tegnede M&A forsikringer uansett transaksjonsverdi ligger på en femtedel.
 
  • Skader på over 10 MUSD har nesten doblet seg, fra 8% til 15%.
 
  • Antall rapporterte skader knyttet til skatt, er den type skade som blir oftest meldt i EMEA. Det kan her være snakk om alt fra arbeidsgiveravgift til omsetningsavgift og moms.
«Våre forsikringstakere og deres jurister gir oss positive tilbakemeldinger om at informasjonen i AIG sin skaderapport er veldig nyttig» sier Mary Duffy, Global Head of M&A Insurance hos AIG. «Informasjonen i rapporten finnes ikke tilgjengelig andre steder».

Som en av de første forsikringsgiverne innen M&A, har AIG hjulpet både kjøper og selger gjennom ulike forsikringsløsninger i mer enn 4000 transaksjoner i hele verden siden 1990-tallet. AIG har ett av de største M&A forsikringsteamene på markedet, og har bred kompetanse fra både Europa, Asia og Nord-Amerika.

Les hele rapporten "Taxing Time for M&A Insurance" >>
(Rapporten er på engelsk)