Vi gir her en kort oversikt over den juridiske prosessen og lenker til flere viktige dokumenter, som inneholder ytterligere informasjon om den foreslåtte overføringen og fusjonen. Det er mulig at du har mottatt deler av eller all denne informasjonen via post, e-post eller tekstmelding. Dersom du ønsker informasjon om dette på et annet europeisk språk, kan du besøke Brexits hjemmeside.

Den juridiske prosessen og hva den omfatter

Omstruktureringen omfatter den foreslåtte overføringen og fusjonen. Overføringen vil utføres gjennom en kombinert overføring av forsikringsvirksomheter etter del VII av Financial Services and Markets Act 2000, og en internasjonal fusjon etter det europeiske direktivet om grenseoverskridende fusjoner. Den kombinerte prosessen involverer Storbritannias domstoler og må først godkjennes av High Court i England og Wales (High Court). Den kombinerte juridiske prosessen forklares nærmere i brevene nedenfor og ”Ofte stilte spørsmål” (FAQ).

Hvis de godkjennes av High Court, er både den foreslåtte overføringen og fusjonen forventet å tre i kraft den 1. desember 2018.

Dersom du bekymrer deg for den foreslåtte overføringen og hvordan den vil kunne påvirke deg, har du rett til å legge frem skriftlige redegjørelser til High Court eller bli hørt i en High Court-høring (personlig eller ved juridisk representasjon). High Court-høringen skal etter planen finne sted 18. oktober 2018 på adressen Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Du kan også fremme disse bekymringene til oss skriftlig eller via telefon, og vi vil registrer denne, samt kommunisere dette til Prudential Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA), den uavhengige eksperten og High Court. Du finner kontaktinformasjon nedenfor.

Siste oppdatering

  • 5. mars 2018 godkjente High Court at AIG Europe Limited (AEL) kan starte arbeidet med å varsle forsikringstakere om den mulige omstruktureringen, som følge av Brexit.On 5 March 2018, the High Court gave its approval for AIG Europe Limited (AEL) to begin notifying policyholders about its intended restructure as a result of Brexit.
  • Den uavhengige ekspert har fullført sin tilleggsrapport om den foreslåtte overføringen. Rapprten er vedlagt
  • Siste nytt: Den 25. oktober 2018 godkjente Høyesterett i England og Wales AIG Europe Limiteds foreslåtte omstrukturering og dermed den foreslåtte overføringen og sammenslåingen som skal tre i kraft 1. desember 2018.  Ytterligere informasjon er tilgjengelig på disse sidene, eller alternativt, vennligst snakk ned din faste AIG-kontakt.  Vennligst legg merke til at helpelinjen på telefon og e-postens innboks for Brexit ikke lenger blir overvåket.

Viktige dokumenter

Nedenfor er en rekke viktige dokumenter. Disse dokumentene inneholder viktig informasjon om den foreslåtte overføringen og fusjonen.

Varslingsbrev

Nedenfor finner du nyttig informasjon.

Informasjon og "Spørsmål og svar"

Informasjonen inneholder en oppsummering av planen, en oppsummering av rapporten fra den uavhengige sakkyndige om hvilken virkning omstruktureringen får for forsikringstakere. I tillegg inneholder den juridiske meddelelsen, som inkluderer når domstolen vil behandle den endelige søknaden om den foreslåtte overføringen og fusjonen.  ”Spørsmål og svar” (FAQ) gir svar på de fleste spørsmål om den foreslåtte omstruktureringen.

Plandokument

Dette dokumentet inneholder hele overføringsplanen. Den beskriver vilkårene og betingelsene når AIG Europe Limited overfører forsikringsvirksomheten til to nye godkjente forsikringsselskaper i AIG-gruppen.

Rapporten fra den uavhengige sakkyndig

Dette dokumentet inneholder hele rapporten fra den uavhengige sakkyndig. Den beskriver virkningen den foreslåtte overføringen får for forsikringstakerne.  Et sammendrag av denne rapporten er gitt i lenken ovenfor.