Skip Navigation?

Nedetid

Nedetid kan få store konsekvenser for dem som rammes, både i form av tapt fortjeneste og ressurser til å få systemet opp igjen. Systemfeil forårsaket internt, målrettede dataangrep, uaktsomme ansatte, systemfeil hos samarbeidspartner etc. – årsakene kan være mange. Minutter kan være avgjørende for hvor stort tapet blir, og umiddelbar assistanse er viktig for å få systemet raskt opp igjen. Cyberforsikringen gir deg hjelpen du trenger.

Slik fungerer cyberforsikringen ved nedetid:

  • Dekning av potensielt tapte inntekter.
  • Dekning av kostnader som kreves for å få systemet opp igjen.
  • Umiddelbar teknisk hjelp for å løse problemet.
  • PR-rådgivning/ juridisk bistand om hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig.

Ønsker du mer informasjon om cyberforsikring?