På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

Nedetid

Nedetid kan få store konsekvenser for dem som rammes, både i form av tapt fortjeneste og ressurser til å få systemet opp igjen. Systemfeil forårsaket internt, målrettede dataangrep, uaktsomme ansatte, systemfeil hos samarbeidspartner etc. – årsakene kan være mange. Minutter kan være avgjørende for hvor stort tapet blir, og umiddelbar assistanse er viktig for å få systemet raskt opp igjen. Cyberforsikringen gir deg hjelpen du trenger.

Slik fungerer cyberforsikringen ved nedetid:

  • Dekning av potensielt tapte inntekter.
  • Dekning av kostnader som kreves for å få systemet opp igjen.
  • Umiddelbar teknisk hjelp for å løse problemet.
  • PR-rådgivning/ juridisk bistand om hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig.

Ønsker du mer informasjon om cyberforsikring?

Dette dekker cyberforsikringen

Les mer

Kjøp cyberforsikring direkte på nett

Sjekk din pris