På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?

Erstatningsansvar og forsvarskostnader ved brudd på personvernet eller konfidensiell selskapsinformasjon

Dersom bedriften blir rammet av brudd på personvernet, kan dette medføre søksmål fra privatpersoner eller involverte bedrifters kunder. Dette kan lede til store kostnader i forbindelse med advokatutgifter og erstatningsansvar. Datainnbrudd, systemfeil, lekkasje av konfidensiell informasjon/ personopplysninger, utro tjenere, sikkerhetsbrudd hos samarbeidspartnere etc. – det er mange årsaker til at en slik situasjon kan oppstå.  

Cyberforsikringen gir hjelpen du trenger til å håndtere situasjonen og erstatningsansvaret. Forutsetningen er at bedriften må ha lidt et økonomisk tap som følge av sikkerhetsbruddet.      

Slik fungerer cyberforsikringen ved brudd på personvernet:

  • Dekning av erstatningsansvar og forsvarskostnader ved søksmål, både fra privatpersoner, bedrifter eller ved gruppesøksmål.
  • PR-rådgivning/juridisk bistand om hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig.

 

Ønsker du mer informasjon om cyberforsikring?

Dette dekker cyberforsikringen

Les mer

Kjøp cyberforsikring direkte på nett

Sjekk din pris