Skal du reise i desember? Dette bør du være oppmerksom på!

Julen står for døren, og vi kommer til å reise mer enn noen gang. Spesielt øker antall utenlandsreiser. Dessverre kommer ikke denne ferien til å bli helt som planlagt for mange reiseglade nordmenn. Desember byr nemlig på mer reisetrøbbel enn ellers. Hos AIG ser vi at i desember øker antall skader knyttet til forsinkelse sammenliknet med resten av året. Årsaken? Mye folk og ustabilt vær.

Forsinkelser får vi ikke gjort noe med. Men med vår Group + reiseforsikring* er du bedre rustet for uforutsette hendelser. Bare se her.

Forsinket avgang

Har du satt av noen dyrebare feriedager til tur, er lite kjedeligere enn å tilbringe én av dem på en kaotisk flyplass. En økonomisk kompensasjon er i all fall en trøst. Vår reiseforsikring gir deg rett til erstatning dersom reisearrangørens transportmiddel er mer enn fire timer forsinket. Forsikringen gir deg kroner 200 per person per påbegynte time, og totalt inntil kroner 3000.

Forsikringen gjelder dersom forsinkelsen skyldes værforhold, eller teknisk feil som direkte rammer det offentlige transportmiddelet. Forsinkelser forårsaket av flyselskapet selv, som for eksempel mangel på crew eller for lite hviletid på crewet, dekkes ikke av forsikringen.

I tillegg er det greit å være klar over at du som flypassasjer gjennom EU- reglene i EF forordning 261/2004 ofte har krav på økonomisk kompensasjon ved forsinkelser. Du kan også sjekke flyhjelp.no, airhelp.com og flyforsinkelse.no for nyttige tips. Men vær oppmerksom på at hendelser utenfor flyselskapets kontroll, for eksempel dårlig vær, ikke gir rett til kompensasjon. 

Forsinkelser som påvirker videre reiserute

En forsinkelse kan få store konsekvenser dersom turen består av flere transportetapper for å komme til målet, og du ikke rekker neste transportmiddel. Da er det viktig å ha en god forsikring som sørger for at du kommer dit du skal, uten å måtte betale for dobbel reise. AIG sin reiseforsikring gir erstatning på inntil kroner 30.000 per person og 75.000 per familie, dersom du må kjøpe nye reiser, fra der du kommer forsinket til og har mistet transport.

Forsikringen gjelder dersom forsinkelsen skyldes:

  • Værforhold
  • Mekaniske-/tekniske forhold
  • Terrorhandling eller trussel om terrorhandling
  • Værforhold eller egen kollisjon/ utforkjøring som krever berging når sikrede benytter privatbil

Uventet overnatting

Skulle forsinkelsen føre til at du ikke får reist videre samme dag, har du rett til erstatning av nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter. Dekningen er på inntil kroner 1.500 per person og 4.000 per familie.

Forsinket bagasje

Dersom bagasjen din blir forsinket, får du refundert utgifter du bruker på klær, toalettsaker og ladere som du trenger mens bagasjen din er savnet. Forsikringen gir deg rett til kroner 5.000 per person og maksimalt 25.000 per familie.

Skulle barnevognen bli forsinket, blir dette dekket med inntil kroner 1.000 per vogn, og 3.000 per familie. Vi dekker også leie av sportsutstyr, med inntil kroner 3.000 per person og maksimalt 15.000 per familie.

PS! Dersom bagasjen er forsinket på hjemreisen, har du ikke rett på erstatning. Unntaket er på tjenestereiser, hvor dekningen også gjelder ved hjemreise. Her er dekningen inntil kroner 10.000 – begge veier.

Uforutsette hendelser er kjedelig, men lite vi får gjort noe med. Har du forsikringen i orden, kan du i all fall ha senkede skuldre – og gjøre det beste ut av situasjonen. Vil du vite mer om vår reiseforsikring? Flere fordeler ser du her.

Og husk, at det ordner seg alltid til slutt! God tur og god jul!

* For fullstendig dekningsoversikt for din bedrift, se selskapets forsikringsbevis og vilkår.