Økende risiko for gruppesøksmål i USA mot nordiske børsnoterte selskap

Omkring 30 norske selskap har i tillegg til å være notert på Oslo Børs, såkalte American Depository Receipts (ADRs). Hensikten med ADR er å få tilgang til kapital i det amerikanske markedet gjennom å gjøre aksjen tilgjengelig for amerikanske investorer.

Det er ulike former for ADR programmer, og det stilles forskjellige regulatoriske krav til disse. Den største andelen av disse aksjene handles gjennom den minst regulerte formen, også kalt unsponsored Level I ADRs. For selskaper utenfor USA, har det å tilby aksjer gjennom ADR Unsponsored Level I på det amerikanske markedet lenge vært å anse for lav risiko, sett i forhold til potensielle søksmål som følge av handel med aksjer. 

Nylig led selskapet Toshiba et nederlag i de amerikanske domstolene etter et gruppesøksmål, hvor selskapet ble saksøkt for å ha gitt villedende informasjon. Toshiba har anket saken til høyesterett i USA, men det kan ta tid og en eventuell dom kan bli forsinket helt til 2020. 

I praksis betyr det at inntil en eventuell dom foreligger, har den legale risikoen også økt for norske selskaper som gjør aksjer tilgjengelig for salg i USA. Toshiba-saken viser at aksjer gjennom ADR unsponsored Level I ikke er et unntak. Dette kan medføre høyere juridiske saksomkostninger og potensielt høyere erstatningsbeløp.
 

I artikkelen forklarer AIG sin nordiske ekspert, Nima Rafiee, bakgrunnen og gir tips på hva et selskap kan gjøre for å minske risikoen.

Les hele artikkelen her >>