Økning i antall krav fra ansatte (EPLI)

I løpet av de siste årene har AIG sett en betraktelig økning i antall rapporterte krav fra ansatte. Dette gjelder særlig i USA, der spesielt statene California, New York og New Jersey utpeker seg, men det er også en økning i krav fra ansatte i Europa. Som et eksempel ser man at saker i forbindelse med seksuell trakassering har skutt i været.

Mange forsikringsselskaper sliter i dag med lønnsomheten innenfor EPLI (Employment Practices Liability Insurance), spesielt i California der forsvarsomkostninger, forlik og idømte erstatningsbeløp øker. Kostandene til juridisk bistand i California anses å ligge omtrent 30 prosent høyere sammenliknet med andre stater. Dette kan ses i sammenheng med at California anses å være en ansettelsesvennlig stat hvor domstolene er strenge mot selskapene.

AIG sin europeiske portefølje av ansvarsforsikringer for krav fra ansatte (EPLI) består av over 10 000 kunder. De siste 3-5 årene har vi også sett en økning i antall krav i Europa. Majoriteten av våre europeiske forsikringstagere har eksponering i USA, hvilket betyr at vi må fortsette å følge nøye med utviklingen her.

I vår nye artikkel gir AIG sin ekspert Nima Rafiee en mer detaljert beskrivelse denne type forsikring og de seneste skadetrendene.

Les hele artikkelen på engelsk her >>