M&A rapport fra AIG

Antallet globale virksomheter som fusjonerer øker stadig. For å minske risikoen under en slik transaksjon kan en M&A forsikring, som tilbys både kjøper og selger, være en løsning. Taxing Time for M&A Insurance, den fjerde rapporten fra «AIG’s M&A Claims Intelligent Series», viser at frekvensen og omfanget av skader innenfor M&A har økt av ulike grunner:

  • Antall rapporterte skader på transaksjoner mellom 500 MUSD og 1 MUSD har økt med 26%, mens skadefrekvensen for samtlige tegnede M&A forsikringer uansett transaksjonsverdi ligger på en femtedel.
  • Skader på over 10 MUSD har nesten doblet seg, fra 8% til 15%.
  • Antall rapporterte skader knyttet til skatt, er den type skade som blir oftest meldt i EMEA. Det kan her være snakk om alt fra arbeidsgiveravgift til omsetningsavgift og moms.
Våre forsikringstakere og deres jurister gir oss positive tilbakemeldinger om at informasjonen i AIG sin skaderapport er veldig nyttig» sier Mary Duffy, Global Head of M&A Insurance hos AIG. «Informasjonen i rapporten finnes ikke tilgjengelig andre steder

Som en av de første forsikringsgiverne innen M&A, har AIG hjulpet både kjøper og selger gjennom ulike forsikringsløsninger i mer enn 4000 transaksjoner i hele verden siden 1990-tallet. AIG har ett av de største M&A forsikringsteamene på markedet, og har bred kompetanse fra både Europa, Asia og Nord-Amerika.

Les hele rapporten "Taxing Time for M&A Insurance" >>
(Rapporten er på engelsk)