Meld skade - Ulykke/ Kritisk sykdom

Ulykkesskade

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer må oppgis
 • Ved forsikring tilknyttet kredittkort må kontoutskrift evt kopi av faktura vedlegges
  som viser at reisen ble betalt med kortet
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppsto
 • Originale kvitteringer/dokumentasjon for utgifter som kreves dekket må vedlegges
 • Legejournal/Epikrise/Tannlegeerklæring må vedlegges

Kritisk sykdom

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av sykdomstilfellet
 • Legejournal/Epikrise/Legeattest der diagnose og dato for fastsettelse av diagnose fremkommer

Barneulykke

Denne skademeldingen skal kun brukes når det foreligger et dokumentert krav fra foresatte.

I alle andre tilfeller skal småskadeskjema benyttes. Skader meldt på småskadeskjema er å anse som meldt til AIG på samme måte som med dette skadeskjema.

Tannlegeerklæring eller legeerklæring skal ikke sendes inn med mindre dette er et krav fra AIG.

Erklæringer som blir likevel blir sendt inn vil ikke bli erstattet da disse er under egenandel på behandlingsutgifter på kr. 500,-. Vær nøye med å få med:

 • Navn på barnehage/skole
 • Navn på kommune samt polisenummer
 • Nærmere beskrivelse av hvordan ulykkesskaden oppstod
 • Originale kvitteringer/dokumenter for utgifter som kreves dekket
 • Polisenummeret (ikke nødvendig dersom du har kredittkortforsikring)
 • Informasjon og dokumentasjon på dine utgifter til reisen.
 • Informasjon og dokumentasjon om hvilke utgifter du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt.

Idrettskade

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

 • Polisenummer og idrettsforbund må oppgis
 • Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppsto
 • Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres