Meld skade - Kontakt skadeavdelingen

E-postskadekontoret@aig.com

Telefon: +47 22 00 20 80

Adresse: 
AIG  
v/Skadeavdelingen  
Postboks 1588 Vika  
0118 Oslo

For akutt medisinsk assistanse vennligst ring SOS International;

Telefon: + 45 38 48 92 50 (Faks + 45 70 10 50 56).

Ha ditt polisenummer tilgjengelig når du kontakter SOS International.

Åpningstider

Åpningstid:
Mandag til fredag 09:00 - 15:00

Henvendelser utenfor åpningstid 

Ringer du oss etter åpningstid vil telefonen bli videreført til vår 24/7 vakttelefon.

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).

Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med skadekontoret eller gå inn på nettsiden til FOSS: www.fnh.no