Meld skade - Bil

Feiltanking av drivstoff

Vennligst legg ved følgende dokumentasjon:

  • Polisenummer/kredittkortnummer må oppgis
  • Bekreftelse på at drivstoffet er fylt med kredittkort
  • Dokumentasjon på utgiftene i forbindelse med feilfyllingen