På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

WebSafe


WebSafe forsikring er en fremtidsrettet forsikring, som møter et stadig økende behov i samfunnet, som følge av den stigende bruken av internett og risikoen som medfølger.

AIGs WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett.

 

Hva forsikringen omfatter

Websafe forsikring dekker:

  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett som medlemmer av den faste husstand uforvarende har utført mot utenforstående personer med inntil kr. 20.000,- pr. år. Saken må være politianmeldt. 
  • Kostnader til juridisk bistand med inntil kr.100.000,- pr.år.

Produktfordeler

Noen av fordelene til WebSafe forsikring:

  • WebSafe forsikring forebygger at du blir utsatt for ulovlig og krenkende informasjon på nett samt fjerner informasjonen dersom du opplever at lovstridig informasjon blir lagt ut på internett. 
  • WebSafe forsikring omfatter hele husstanden. 
  • Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling. 
  • Vi samarbeider med EraseMe som er en ledende aktør innen fjerning av krenkende og lovstridig informasjon på internett. 
  • Tilbydere av WebSafe forsikring vil kunne opparbeide seg lojalitet hos sine kunder.

Målgruppe

Alle personer eller familier som har en aktiv netthverdag.

WebSafe forsikring egner seg til bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransje og sektor.

Vi tilbyr websafe forsikring både gjennom bedriftsavtaler og privatkjøp på våre hjemmesider.