Skip Navigation?
 

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.

Hva forsikringen omfatter

All risks ting og -avbruddsdekning.
Bred dekning ved innbrudd og tyveri.
Reparasjon og gjenopprettelse til full nyverdi og ingen underforsikringsklausul.
Driftstap dekkes på grunnlag av enten bruttofortjeneste eller bruttoinntjening – alt etter hva som er mest fordelaktig for kunden.

Tilleggsdekninger

Cyber-dekning:
Dekning av data, som går tapt som følge av uautorisert adgang, virus og/eller “denial of service” - angrep.

Sikredes omkostninger til miljøopprydning:
Dekker omkostninger til rensning av forurenset jord eller vann som er omfattet av forsikringen.

Maskinavbrudd:
I elektriske og mekaniske enheter, samt datamaskiner.

Oppgradering til grønn profil:
Omkostninger forbundet med å erstatte skadde materialer med miljøvennlige.

Bred tyveridekning

Produktfordeler

  • 100 % dekning gir kunden èn polise fra ett selskap. Ikke behov for co-assuranse.
  • Adgang til AIGs dedikerte underwritingekspertise.
  • Garanti for hjelp ved skade innenfor vårt skadeløfte.
  • Vårt skadeløfte: Etter en storskade vil vi utbetale minst 50% av den omforente property-skaden, inkludert ekstrautgifter innen èn uke.
  • Skadeforebygging: Property Performance gir adgang til AIGs profesjonelle skadeforebyggere.

Målgruppe

  • Mellomstore og store kunder med et høyt risikostyringsnivå.
  • Kunder med behov for kombinert property-forsikringssum på over MNOK 500.
  • Kunder med kombinert property-premie over NOK 500 000.
  • Nasjonale eller multinasjonale kunder.

For meglere

Property Performance setter kunden i fokus og gir muligheten til å velge mellom to ulike modeller ved driftstap – alt etter hva som er mest fordelaktig for kunden.