På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.

Hva forsikringen omfatter

All risks ting og -avbruddsdekning.
Bred dekning ved innbrudd og tyveri.
Reparasjon og gjenopprettelse til full nyverdi og ingen underforsikringsklausul.
Driftstap dekkes på grunnlag av enten bruttofortjeneste eller bruttoinntjening – alt etter hva som er mest fordelaktig for kunden.

Tilleggsdekninger

Cyber-dekning:
Dekning av data, som går tapt som følge av uautorisert adgang, virus og/eller “denial of service” - angrep.

Sikredes omkostninger til miljøopprydning:
Dekker omkostninger til rensning av forurenset jord eller vann som er omfattet av forsikringen.

Maskinavbrudd:
I elektriske og mekaniske enheter, samt datamaskiner.

Oppgradering til grønn profil:
Omkostninger forbundet med å erstatte skadde materialer med miljøvennlige.

Bred tyveridekning

Produktfordeler

  • 100 % dekning gir kunden èn polise fra ett selskap. Ikke behov for co-assuranse.
  • Adgang til AIGs dedikerte underwritingekspertise.
  • Garanti for hjelp ved skade innenfor vårt skadeløfte.
  • Vårt skadeløfte: Etter en storskade vil vi utbetale minst 50% av den omforente property-skaden, inkludert ekstrautgifter innen èn uke.
  • Skadeforebygging: Property Performance gir adgang til AIGs profesjonelle skadeforebyggere.

Målgruppe

  • Mellomstore og store kunder med et høyt risikostyringsnivå.
  • Kunder med behov for kombinert property-forsikringssum på over MNOK 500.
  • Kunder med kombinert property-premie over NOK 500 000.
  • Nasjonale eller multinasjonale kunder.

For meglere

Property Performance setter kunden i fokus og gir muligheten til å velge mellom to ulike modeller ved driftstap – alt etter hva som er mest fordelaktig for kunden.