På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

Maskinforsikring

Maskinforsikring dekker tap som følge av fysisk skade på maskinene til bedriften. Forsikringen kan også utvides til å dekke etterfulgt driftsavbrudd som følge av skade på maskinene.

Hva forsikringen dekker

Maskinforsikringen dekker:
Dekker skade i forbindelse med skade på elektriske og maskinelle ødeleggelser.
Valgfri forsikringsdekning som kan inkluderes er driftsavbrudd.

Produktfordeler

Skreddersydde forsikringsløsninger på både det lokale og multinasjonale markedet.
Maskinforsikringen kan kjøpes som en tilleggsforsikring til tingforsikringen.
Tilgang til både lokale og globale risikoingeniører med ekspertise innenfor skadeforebyggende tiltak, sikkerhet og risikohåndtering.

Målgruppe

Forsikringen egner seg for bedrifter i alle typer størrelser, både norske og multinasjonale selskaper.