På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 


Om en bedrifts ting og løsøre blir skadet eller går tapt kan kostnadene bli høye. Sørg for at bedriften har de riktige forsikringene før skaden skjer.

Under finner du mer informasjon om produktene innenfor ting og avbrudd.

Maskinforsikring

AIGs maskinforsikring dekker indre fysisk skade, og kan utvides til å omfatte driftsavbrudd som følge av skade på maskiner til bedriften.

Tingforsikring

AIGs tingforsikring dekker skade på ting og eiendom. I tillegg kan den dekke det økonomiske tapet etter et driftsavbrudd.

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.