Skip Navigation?
 


Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. De tradisjonelle unntakene for skader i sammenheng med sportsaktiviteter, terror, jordskjelv og krigsrisiko er fjernet.

Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer. I tillegg sikrer ulykkesforsikringen de ansatte enten det er en ulykke på arbeidsplassen, i hjemmet eller på reise.

 

Hva forsikringen omfatter

Noen av de viktigste dekningene i Group Plus ulykkesforsikring er:

 • Varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av en ulykke
 • Medisinske behandlingsutgifter
 • Erstatning til etterlatte barn
 • Personlige eiendeler ved sykehusopphold

Gjennom de ulike tilleggsdekningen ivaretas både de ansatte og bedriften enda bedre om ved en ulykke. Vår ulykkesforsikring har følgende tilleggsdekninger;

 • Søk- og redningstjenester
 • Psykologisk førstehjelp
 • Ombygging av bolig
 • Sykehuspenger
 • Benbrudd og brannskader
 • Taxi til/fra arbeid/behandlinger
 • Rekrutteringskostnader
 • Tilpasning av arbeidsplassen

Produktfordeler

Group Plus ulykkesforsikring har mange produktfordeler for både bedriften og den ansatte;

 • Færre unntak
  Group Plus ulykkesforsikring har fjernet de vanlige unntakene som blant annet skader i sammenheng med sportsaktiviteter, terror, jordskjelv eller krigsrisiko.
 • Omfattende dekning
  Omfattende ulykkesforsikring som dekker dine personlige eiendeler ved innleggelse på sykehus, livsvarig medisinsk invaliditet, dødsfall og erstatning til etterlatte barn. 
 • Tilleggsdekninger
  Tilleggsdekningen sørger for at bedriften og de ansatte en bredere dekning, og ivareta deres behov.
 • Skadebehandling
  Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling.

Målgruppe

Bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransjer og sektorer.

Medlemmer og ansatte i organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner.