Skip Navigation?
 

Tjeneste- og ferie/fritid reiseforsikring


Group Plus reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer for ansatte. Høye forsikringssummer, lang reisevarighet, få unntak og unike dekninger.

Med Group Plus reiseforsikring får bedriften en fleksible, kostnadseffektiv og svært omfattende forsikringsløsning som ivaretar den ansatte.

 

Hva forsikringen omfatter

Group Plus reiseforsikring dekker tjenestereise for dine ansatte, og kan utvides til å dekke ferie- og fritidsreiser for den ansattes familie. Forsikringen gjelder for reiser i hele verden fra du forlater hjemmet eller jobben. Noen av de viktigste dekningene er;

 • Reisegods
  Dekker tap og skade på ditt personlige reisegods, samt arbeidsgivers effekter.
 • Medisinske behandlingsutgifter og assistanse
  Gir dekning for medisinske behandlingsutgifter og assistanse på reise.
 • En omfattende ulykkesdekning
  Vår reiseforsikring inkluderer ulykkesforsikring som dekker ulykkesdødsfall og livsvarig medisinsk invaliditet, samt en rekke tilleggsdekninger.
 • Forsinket bagasje
  Ingen karenstid på tjenestereise og kun 2 timer karenstid på ferie/fritidsreise.
 • Avbestilling og avbrudd
  Dekker kostnader i forbindelse med avbestilling og avbrudd. Utvidet dekning ved avbestilling av tjenestereise.

Produktfordeler

Produktfordeler

Group Plus reiseforsikring har mange produktfordeler for både bedriften og den ansatte. Blant annet:

 • Kidnapping- og konsultasjonsdekning
  Denne dekningen er inkludert på tjenestereiser.
 • Bredere dekning for familien
  Alle barn som bor hjemme hos foreldrene opptil fylte 21 år er dekket.
 • Skadebehandling
  Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling.

Last ned App

Tilgang til assistanse og råd, raskt og enkelt
Vår nye App innholder nyttig informasjon, ditt reisekort og alle nødvendig telefonnummer du trenger for å få assistanse. Er du forsikret via din arbeidsgiver hos AIG, har du mulighet til å benytte de ulike tjenestene appen tilbyr helt gratis. Last ned appen via App Store eller Google Play. For å få tilgang til appen må du registrer deg med ditt polisenummer.

Se videoen for mer informsjon om App'en


Hvem passer forsikringen for?

Bedrifter i alle størrelser, uavhengig av bransje og sektor.

Medlemmer og ansatte i organisasjoner, foreninger og utdanningsinstitusjoner.

LAST NED