Skip Navigation?
 

Cyberforsikring

Den eksplosive økningen av datakriminalitet har i tillegg til den nye personvernloven (GDPR) fra EU bidratt til at datasikkerhet har rykket oppover på dagsorden i næringslivet. Risikovurderinger og forebyggende sikkerhetstiltak er en sentral del av arbeidet med datasikkerheten. Det er bedriftens styre og ledelse som er ansvarlig dersom bedriftens datasikkerhet ikke er god nok. Menneskelige feil vil vi likevel aldri kunne sikre oss mot. En beredskapsplan er derfor helt nødvendig å ha på plass dersom bedriften blir utsatt for et brudd på datasikkerheten. Cyberforsikring er et viktig verktøy i denne forbindelse.

Vår cyberforsikring er modulbasert, det vil si at du kan velge hva du ønsker å forsikre deg mot.
 

Hva er cyberforsikring?

Med cyberforsikring er bedriften sikret umiddelbar bistand til krisehåndtering ved både dataangrep, systemfeil eller personlige feil. Det betyr at de får tilgang til teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan løses. I tillegg får bedriften PR-rådgivning/ juridisk bistand til hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig, samt dekning av finansielle kostnader. Cyberforsikringen kan aktiveres ved begrunnet mistanke om at selskapet er rammet av sikkerhetsbrudd.
 

Cyberforsikring og personvernloven

Personvernloven (GDPR) krever at visse brudd på datasikkerheten varsles til myndigheter/ datatilsyn innen 72 timer. Da kreves en rapport for hva som har skjedd og hva som skal gjøres. Cyberforsikringen gir umiddelbar bistand til dette arbeidet, gjennom teknisk, juridisk og PR bistand. Vår cyberforsikring tilbyr umiddelbar bistand inntil 72 timer uten egenandel.  

 

Hvilke bedrifter bør ha cyberforsikring?

Alle bedrifter er sårbare for brudd på datasikkerheten, store som små. Selv små dataangrep kan gi store økonomiske konsekvenser. Alle bedrifter er pålagt å følge personvernloven. I tillegg risikerer bedriften å få en bot på opptil fire prosent av selskapets globale omsetning hvis de ikke følger kravene til personvernet.


 

Dette kan du forsikre deg mot

Alle bedrifter er forskjellige og har ulike behov. Vi skreddersyr en forsikringsløsning som passer din bedrift, dersom din bedrift blir rammet av et dataangrep.

Dette dekker cyberforsikringen

Rask håndtering kan være avgjørende for hvor store konsekvensene blir.

 •  Svar innen 1 time ved mistanke om sikkerhetsbrudd.
 •  Umiddelbar ekspertise fra konsulenter som avtalt, for å finne ut hva som har skjedd og hvordan det ev. kan løses (teknisk, juridisk og omdømme).
 •  Kostnader og erstatningsansvar som oppstår som følge av misbruk eller tap av dataknyttet til kunde eller ansatt.
 •  Kostnader til å varsle berørte kunder om at opplysninger er på avveie.
 •  Administrasjonskostnader som f.eks. personvernundersøkelser (granskninger).

PR – rådgivning/ juridisk bistand til hvordan situasjonen bør håndteres utad og rettslig.

 • IT-tjenester (KPMG)
 • Juridiske tjenester (Norton Rose Fulbright, CMS Cameron McKenna)
 • Gjenoppretting av data ( KPMG)
 • Kreditt – og ID-overvåkning
 • PR – rådgivning og beskyttelse av omdømme
 • Rådgivning ved utpressing (NYA International)

En global tjenesteplattform som gjør det enkelt for bedriften å sikre at cyberforsikringen er i samsvar med lokal lovgivning, regulering og praksis i hele verden.

Dekker tapt fortjeneste for nedetid på nettverket som følge av sikkerhetsbrudd eller dataangrep.

Dekker ansvar og kostnader som påløper i forbindelse med brudd på tredjeparts intellektuelle rettigheter.

Dekker kostnader til krisehåndtering og eventuelle løsepenger til tredjeparter, som truer med å avsløre konfidensielle opplysninger gjennom ulovlig tilgang fra ditt nettverk.

Nyhet - CyberEdge 2.0

Vi har nylig oppgradert vår cyberforsikring "CyberEdge 2.0". Noen av forbedringen er:

"Kvalifiseringsperiode" ved dataavbrudd 
For å kunne begrense et inntektstap ved et driftsavbrudd, har vi innført en kvalifiseringsperiode istedenfor karenstid. En kvalifiseringsperiode benyttes for å definere et forsikringsmessig avbrudd. Når kvalifikasjonsperioden utløper, mottar du erstatning fra først tidspunktet dataavbruddet inntraff, og du betaler kun avtalte egenandelen.

Selvbestemt avbrudd på nettverket
CyberEdge 2.0 er tilpasset de vanligste sikkerhetsavbrudd. Det er ofte vanlig å stenge deler eller hele nettverket for å begrense spredning av for eksempel ransomware.

Myndighetene beslutter å stenge nettverket (valgfri tilleggsdekning)
Et dataavbrudd som følge av at myndigheten krever at nettverket stenges delvis eller helt på grunn av cyberangrep.

GDPR  (valgfri  tilleggsdekning)
Ved overtredelse av sitt ansvar  som følge av GDPR krav, kan forsikringen benyttes, selv uten at det er oppstått en skade. Forsikringen kan dermed tre i kraft på et mye tidligere tidspunkt.

Les mer om CyberEdge 2.0  >>

Aktuelle artikler om cyberrisiko

Les om emner knyttet til cyberrisko og forebyggende tiltak, slik at du kan sikre bedriften din best mulig mot dataangrep.

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om vår cyberforsikring, vennligst ta kontakt med oss på:

Email: oslobrokerdesk@aig.com  

Telefon: +47 22 00 20 20  

Markedsmateriell