Skip Navigation?
 

Cyberforsikring

De siste årene har vi sett en enorm økning i dataangrep mot bedrifter, og konsekvensene blir stadig større og mer alvorlige. Når data forsvinner, leder ofte et problem til et annet. Et dataangrep kan derfor medføre enorme kostnader.

 

Hvem passer forsikringen for?

Alle bedrifter er sårbare for dataangrep, store som små. Selv små dataangrep kan gi store økonomiske konsekvenser.

Cyberforsikring er ikke dekket under tradisjonelle bedriftsforsikringer.

Spesielt utsatte bransjer:

 • Finansielle institusjoner
 • Medieindustrien
 • Detalj- og grossisthandelen

Eksempler på andre utsatte bedrifter:

 • Bedrifter med virksomhet eller data i land med store forpliktelser til datasikkerhet (f.eks. USA)
 •  IT- og telekommunikasjonsselskaper
 • Olje- og energiselskaper
 • Reiselivsnæringen

 

Hva forsikringen omfatter

Hva dekker CyberEdge cyberforsikring?

 • Umiddelbar hjelp ved et angrep. Rask håndtering er avgjørende for hvor store konsekvensene blir.
 • Finansielle kostnader.
 • Nødvendig teknisk ekspertise for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan det evt. kan løses (gjenopprettelse av data).
 • PR-rådgivning/juridisk bistand til hvordan situasjonen bør håndteres utad eller rettslig.

Les mer om hva cyberforsikringen omfatter i oversikten under.

 • Svar innen 1 time ved mistanke om et sikkerhetsbrudd, og umiddelbar teknisk ekspertise fra Atea eller konsulent som avtalt.
 • Rask håndtering er avgjørende for hvor store konsekvensene kan bli.
 • Kostnader og erstatningsansvar  som oppstår som følge av misbruk eller tap av data knyttet til kunde eller ansatt.
 • Kostnader til å varsle berørte kunder om at opplysninger er på avveie.
 • Kostnader til juridisk bistand og representasjon i forbindelse med granskning eller etterforskning av brudd på datasikkerhet.
 • Kostnader i forbindelse med gjenoppretting eller innsamling av data.
 • Administrasjonskostnader som f.eks personvernundersøkelser (granskninger).
 • IT-tjenester (Atea, KPMG)
 • Juridiske tjenester (Wiersholm, Norton Rose Fullbright, CMS Cameron McKenna)
 • Gjenoppretting av data (Atea, KPMG)
 • Kreditt- og ID-overvåkning
 • PR rådgiving og beskyttelse av omdømme (Geelmuyden Kiese)
 • Rådgivning ved utpressing (NYA International)

En global tjenesteplattform som gjør det enkelt for bedriften å sikre at dataangrepsforsikringen er i samsvar med lokal lovgivning, regulering og praksis i hele verden.

Nettverksavbrudd
Dekker tapt fortjeneste for nedetid på nettverket som følge av sikkerhetsbrudd eller dataangrep.

Multimedia ansvar
Dekker ansvar og kostnader som påløper i forbindelse med brudd på tredjeparts intellektuelle rettigheter.

Datautpressing/Ransomware
Dekker kostnader til krisehåndtering og eventuelle løsepenger til tredjeparter, som truer med å avsløre konfidensielle opplysninger gjennom ulovlig tilgang fra ditt nettverk.

Cyberforsikring og personvernloven

Personvernloven (GDPR) krever at visse brudd på datasikkerheten varsles til myndigheter/ datatilsyn innen 72 timer. Da kreves en rapport for hva som har skjedd og hva som skal gjøres. Cyberforsikringen gir umiddelbar bistand til dette arbeidet, gjennom teknisk, juridisk og PR bistand. Vår cyberforsikring tilbyr umiddelbar bistand inntil 72 timer uten egenandel.  

 

Aktuelle artikler

Markedsmateriell