Skip Navigation?
 

Dataangrepsforsikring

Når data forsvinner, leder ofte et problem til et annet. Vår dataangrepsforsikring, CyberEdge, gir beskyttelse mot konsekvensene forbundet med et dataangrep.

AIG kjenner til dominoeffekten av et slikt problem, og tilbyr en forsikringsløsning som inkluderer forsikring og rådgivning.

Et dataangrep kan føre til nedstenging av servere, tap av tillit eller tap av fortjeneste. Datalekkasjer og tap av data kan også føre til negativ medieomtale.

Dataangrepsforsikring dekker de viktigste eksponeringene forbundet med sikkerhetsbrudd på nettverket. Vi har inngått samarbeid med spesialister, samt advokater som kan bistå og gi råd til forsikrede i en krisesituasjon. De fleste selskaper er i dag uforsikret for slik risiko.

 

Hva forsikringen omfatter

Dekker de økonomiske konsekvensene ved misbruk eller tap av data knyttet til kunde eller ansatte.

• Umiddelbar respons
• IT-tjenester (Atea)
• Juridiske tjenester (Wiersholm)
• Kostnader i forbindelse med varsling
• Gjennoppretting av data (Atea)
• Kreditt- og ID-overvåkning
• Beskyttelse av omdømme (Geelmuyden Kiese)

• Personvernundersøkelser (granskninger)

• Bøter knyttet til datasikring

Nettverksbrudd 
Dekker tap av fortjeneste som følge av nettverksavbrudd hos den forsikrede etter et brudd eller angrep på nettverksikkerheten.

Multimedia ansvar 
Dekker ansvar og kostnader som påløper i forbindelse med brudd på tredjeparts intellektuelle rettigheter.

Datautpressing 
Dekker løsepenger til tredjeparter som truer med å avsløre konfidensielle opplysninger gjennom ulovlig tilgang fra ditt nettverk.

Produktfordeler

Forsikringen gir tilgang til kommunikasjonsrådgivere, for å begrense skadene et dataangrep kan påføre selskapets omdømme.

I tillegg dekker forsikringen juridisk bistand, bistand til å gjenopprette systemer og nettverk, varsling og annen oppfølging forbundet med slike skader.

Dekker kostnadene til juridisk bistand og representasjon i forbindelse med granskning eller etterforskning av brudd på datasikkerhet.

Dekker kostnadene til gjenoppretting eller innsamling av data etter brudd på datasikkerhet.

En global tjenesteplattform som gjør det enkelt for bedrifter å sikre at dataangrepsforsikringen deres er i samsvar med lokal lovgivning, regulering og praksis i hele verden, inkludert lokalt godkjente poliser.

Målgruppe

Alle bedrifter er sårbare for dataangrep uavhengig av størrelse og kompleksitet på bedriften. Selv små dataangrep kan gi store økonomiske konsekvenser. Dataangrepsforsikring er ikke dekket under tradisjonelle bedriftsforsikringer.

Noen eksempler er:
• Bedrifter med virksomhet eller data i land med store forpliktelser til datasikkerhet, som for eksempel USA.
• IT- og telekommunikasjonsselskaper
• Finansinstitusjoner
• Olje- og energiselskaper
• Handelsnæringen
• Reiselivsnæringen