På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

Profesjonsansvarsforsikring

AIGs profesjonsansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar ved uaktsom handling eller unnlatelser i forbindelse med tjenesteyting ovenfor en tredjepart.

Hva forsikringen omfatter

AIGs profesjonsansvarsforsikring dekker følgende:

 • Kostnader i forbindelse med juridisk bistand og saksomkostninger
 • Fastsatte kostnader i forbindelse med erstatningsutbetaling til tredjepart
 • Kostnader ved tap av dokumenter og nøkkelpersoner i en bedrift
 • Tilgang til medierådgivning og PR tjenester ved behov for å beskytte omdømmet  

Produktfordeler

 • Profesjonsansvarsforsikringen tilpasses kundens behov og sikrer helhetlige forsikringsløsninger.
 • Dedikerte skadebehandlere med bred erfaring i håndtering av profesjonsansvarsskader.
 • AIG har et omfattende globalt nettverk med lokal tilstedeværelse, som gir oss mulighet til å tilby multinasjonale forsikringsløsningner.

Målgruppe

Bedrifter som yter profesjonelle tjenester eller rådgivningstjenester til en tredjepart. Alt fra små og mellomstore bedrifter til store globale bedrifter. Yrkesgrupper som denne forsikringen egner seg for er blant annet:

 • Advokater
 • IT bedrifter
 • Konsulenter
 • Mediebedrifter
 • Reisebyråer
 • Arkitekter og ingeniører
 • Finansielle institusjoner
 • Teknologi og telekommunikasjon
 • Regnskapsførere