På grunn av koronaviruset opplever vi svært stor pågang på telefonen, samt en økning av skriftlige henvendelser. Dette gjør at vi dessverre også opplever at saksbehandlingstiden og svartiden på telefon øker. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, og vi ber deg derfor om 
å bruke våre tjenester på nett for å melde krav, og eventuelle spørsmål sendes til skadekontoret@aig.com. Vi beklager dette og ber om forståelse for at svartider vil kunne øke i tiden fremover.  

Informasjon om Covi-19 >> 

 

Skip Navigation?
 

Pensjonskasseforsikring


AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen. Forsikringen dekker både sikrede og de som forvalter og administrerer ordningen.

Pensjonkasseforsikringen gjelder både for tidligere, nåværende og fremtidige direktører, ledere og partnere.

 

Hva forsikringen omfatter

AIGs pensjonskasseforsikring dekker;

  • Saksomkostninger
  • Oppdagelsesperiode for avgåtte administratorer
  • Nødkostnader ved behov

Produktfordeler

Pensjonskasseforsikring er en fleksibel løsning som gir økonomisk beskyttelse for det sikrede selskapet mot krav for brudd og unnlatelser begått av de som administrerer pensjonen, velferdsmidlene og godene til de ansatte.

I tillegg til å dekke de som har ansvaret for pensjonskassen og driften av den, kan også forsikringen inkludere forsvarskostnader etter hvert som de påløper.

AIG har lang global erfaring i behandling av skader innen pensjonskasseforsikring.

Målgruppe

Privateide bedrifter, inkludert finansinstitusjoner.