Skip Navigation?
 

Tilbakekallelse av produkter


For produsenter og forhandlere er tilgang til eksperthjelp på krisehåndtering de første ukene etter en skade helt avgjørende for å minimere kostnadene og negative omtale.

AIGs forsikringen dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av et produkt. Forsikringen gir også tilgang til konsulenter med lang erfaring innen krisehåndtering og forebyggende arbeid.

Forsikringen trer i kraft når et produkt må trekkes tilbake fra markedet som følge av:

 • Feil ved,- eller feilmarkering av et produktet som kan før til person- eller tingskade.
 • Utpressing
 • Tilbakekallelse av offentlig myndigheter

 

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen dekker kostnader i forbindelse med;

 • Selve tilbakekallelsen av produktet: retur, inspeksjon, transport og destruksjon

 • Juridiske bistand

 • Ekstra personell til å håndtere tilbakekallelsen

 • Overtidsbetaling til egne ansatte i forbindelse med tilbakekallelsen

 • Konsulentbistand/ rådgivning;

  -  ved annonsering og kunngjøring av tilbakekallelse i media 
  -  gjenoppbygging av merkevarenavn

Produktfordeler

Forsikringen dekker utilsiktet eller uforutsett kontaminering, forringelse eller feilmerking av et produkt som oppstår i løpet av produksjonen, pakking eller distribusjonen.

Tilgang til spesialister med bred erfaring innen skadeforebyggende tiltak.

Tilgang til konsulenter som har spesialisert seg innen krisehåndtering inkludert rådgivning.

Konsulenttjenester gjennom Edelman og NYA International.

Målgruppe

Forsikringen egner seg for norske og multinasjonale selskaper innenfor alle sektorer.