Skip Navigation?
 

Ansvarsforsikring for investeringer


AIGs ansvarsforsikring for investeringer sikrer økonomisk dekning ved sivilrettslig ansvar for rådgivere ved finansielle investeringer og plasseringer.

Forsikringen er skreddersydd for fondsforvaltere og andre selskaper som jobber aktivt med investeringer og forvaltninger.

Dekningen inkluderer også styreansvarsforsikring, samt mulighet til å utvide forsikringen til å inkludere kriminalitet.

Hva forsikringen omfatter

  • Saksomkostninger som følge av feilaktig økonomisk rådgivning.

  • Sivilrettslig ansvar, styreansvarsforsikring og saksomkostninger for ledelsen og/eller de som er ansvarlig for investeringene.

  • Valgfri utvidelse – Kriminalitetsforsikring
    Dekker bedriften og fondet mot økonomiske tap som følge av en utro ansatt eller en tredjepart.

Produktfordeler

Forsikringsdekning som er tilpasset finansielle institusjoner som jobber med investeringer.

Skreddersydde valgfrie dekninger som kan inkluderes i forsikringen.

AIG har bred erfaring innen forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren.

Målgruppe

  • Finansielle institusjoner
  • Investeringsselskaper
  • Investeringsfond
  • Hedgefond