Skip Navigation?
 


Bedriftens aktivitet kan føre til skade eller krav om erstatningskrav fra en tredjepart. Sikre bedriften og dine ansatte med riktig ansvarsforsikring.

Under finner du mer informasjon om våre ansvarforsikringer som er påført av andre i forbindelse med bedriftens aktiviteter.

Våre ansvarsforsikringer

Ansvarsforsikring for investeringer

AIGs ansvarsforsikring for investeringer sikrer økonomisk dekning ved sivilrettslig ansvar for rådgivere ved finansielle investeringer og plasseringer.

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Forsikring for produktkontaminering

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

Kidnapping- og utpressingsforsikring

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing.

Mergers and Acquisitions forsikring

AIGs Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

Pensjonskasseforsikring

AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen.

Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomiske følger i forbindelse med ansatte relaterte krav.

Finansielle insitusjoner

AIG har lang erfaring med å tilby forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren, og utvikler produktene fortløpende for å møte markedet og nye reguleringer.

Forsikring for tilbakekallelse av produkter

AIGs forsikringen dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av et produkt. Forsikringen gir også tilgang til konsulenter med lang erfaring innen krisehåndtering og forebyggende arbeid.

Kriminalitetsforsikring

AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart.

Miljøansvarsforsikring

Vår miljøansvarsforsikring, EnviroPro, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.

Prospektforsikring

AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.