Skip Navigation?
 


Selskaper innen teknologibransjen vil stadig stå ovenfor hurtige og kontinuerlige teknologiske utvikling, som byr på nye forretningsmuligheter og utfordringer. Med de riktige valgene kan bedriften ta i bruk innovative og smarte løsninger, få lavere driftskostnader og finne nye markedsmuligheter. I en bransje med stadig nye teknologiske endringer er det viktig at virksomheten kartlegger de ulike risikoene, så de sørger for å ha riktige forsikringen til enhver tid.

Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomiske følger i forbindelse med ansatte relaterte krav.

Cyberforsikring

Når data forsvinner, leder ofte et problem til et annet. Med cyberforsikring fra AIG er bedriften sikret umiddelbar bistand ved et dataangrep.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

Ulykkesforsikring

Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer.

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.

Tjeneste - og ferie/fritid reiseforsikring

Group Plus reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer for ansatte. Høye forsikringssummer, lang reisevarighet, få unntak og unike dekninger.