Skip Navigation?
 


Virksomheter innen industri og produksjon opererer i et marked som preges av kostnadskutt og tilgang til billig arbeidskraft gjennom konkurransen fra det globale markedet.

Dette bidrar til at norske virksomheter flagger ut, og enten leier eller flytter produksjonen til utlandet. Dette fører til at produsentene må jobbe smartere for å opprettholde konkurransenivået.

AIG tilbyr forsikringer for komplekse risikoer til både det lokale og globale markedet.  

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Forsikring for produktkontaminering

AIGs forsikring for produktkontaminering dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av konsumvarer, samt tap av bruttofortjeneste som følge av en utilsiktet kontaminering eller sabotasje.

Globale forsikringsløsninger

Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten følger de lokale lover og regler. AIG har bransjens største egne globale nettverk og er en av verdens ledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder.

Miljøansvarsforsikring

Vår miljøansvarsforsikring, EnviroPro, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.

Tingforsikring

AIGs tingforsikring dekker skade på ting og eiendom. I tillegg kan den dekke det økonomiske tapet etter et driftsavbrudd.

Energi

AIGs energiforsikring sikrer kundene en meget erfaren leverandør med stabil og stor kapasitet innenfor Onshore og Offshore energi samt byggerisiko.

Forsikring for tilbakekallelse av produkter

AIGs forsikringen dekker kostnader som påføres selskapet ved tilbakekallelse av et produkt. Forsikringen gir også tilgang til konsulenter med lang erfaring innen krisehåndtering og forebyggende arbeid.

Maskinforsikring

AIGs maskinforsikring dekker indre fysisk skade, og kan utvides til å omfatte driftsavbrudd som følge av skade på maskiner til bedriften.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

Ulykkesforsikring

Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer.