Skip Navigation?
 


Norge er en ledende aktør innen energi. Etterspørselen følger utviklingen både lokalt og globalt. Spesielt med tanke på muligheten for utnyttelse av fossilt brensel og fornybar energi. Kostbare investeringer medfører høy risiko for virksomheten innen energisektoren, så rollen til forsikringsgiver blir derfor spesielt viktig.

AIG er markedsledende leverandør av forsikringsløsninger til energisektoren, og har et stort globalt energiteam med lang erfaring og bred fagkunnskap.

Globale forsikringsløsninger

Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten følger de lokale lover og regler. AIG har bransjens største egne globale nettverk og er en av verdens ledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

Ulykkesforsikring

Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer.

Kidnapping- og utpressingsforsikring

AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing.

Tjeneste - og ferie/fritid reiseforsikring

Group Plus reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer for ansatte. Høye forsikringssummer, lang reisevarighet, få unntak og unike dekninger.