Skip Navigation?
 


Til tross for usikre økonomiske tider internasjonalt har det norske eiendomsmarkedet vært relativt stabilt de siste årene. Ytterligere reguleringer og krav til eieren gjør at det er desto viktigere å sørge for at risikobildet er kartlagt. Enten om det er en næringslivseiendom, borettslag eller sameie er du eksponert for flere type risikoer.

Miljøansvarsforsikring

Vår miljøansvarsforsikring, EnviroPro, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.

Tingforsikring

AIGs tingforsikring dekker skade på ting og eiendom. I tillegg kan den dekke det økonomiske tapet etter et driftsavbrudd.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.