Skip Navigation?
 

Bygg- og anleggsbransjen i Norge svinger ofte i takt med konjektursvingningen og investeringsviljen. Bransjen har ulike utfordringer, avhengig av hvordan økonomien i landet går.  

AIG har lang erfaring innen byggebransjen, og er spesialist innenfor kommersiell utvikling og energiproduksjon. Vår tilstedeværelse som en internasjonal aktør gjør oss til en konkurransedyktig leverandør for offshore kontrakter.

Bedrifts- og produktansvarsforsikring

AIGs bedrifts- og produktansvarsforsikring gir bred dekning for virksomheter som holdes erstatningsansvarlig for fysisk skade på tredjemanns person eller ting.

Maskinforsikring

AIGs maskinforsikring dekker indre fysisk skade, og kan utvides til å omfatte driftsavbrudd som følge av skade på maskiner til bedriften.

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.

Ulykkesforsikring

Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer.

Globale forsikringsløsninger

Et riktig multinasjonalt forsikringsprogram sikrer at virksomheten følger de lokale lover og regler. AIG har bransjens største egne globale nettverk og er en av verdens ledende tilbyder av forsikringer til multinasjonale kunder.

Miljøansvarsforsikring

Vår miljøansvarsforsikring, EnviroPro, har en bred og innovativ dekning. Miljøansvarsforsikringen har blitt utviklet for å imøtekomme den nye lovgivningen.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.