Skip Navigation?
 

Det stilles stadig strengere krav til virksomheter innenfor bank- og finansbransjen. Globalisering, strengere reguleringer, større krav til egenkapital og rask teknisk utvikling bidrar til at risikobildet endres raskt. Det er derfor desto viktigere med tilgangen til riktige forsikringsprodukter som gjenspeiler markedet.

AIG sin lange erfaring og fortløpende oppdateringer av nye produkter, gjør at vi til enhver tid kan vurdere hvilke risikoer du står ovenfor og finne riktig produkter.

Ansvarsforsikring for investeringer

AIGs ansvarsforsikring for investeringer sikrer økonomisk dekning ved sivilrettslig ansvar for rådgivere ved finansielle investeringer og plasseringer.

Cyberforsikring

Når data forsvinner, leder ofte et problem til et annet. Med cyberforsikring fra AIG er bedriften sikret umiddelbar bistand ved et dataangrep.

Kriminalitetsforsikring

AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart.

Mergers and Acquisitions forsikring

AIGs Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

Property Performance

Property Performance er en ting-og avbruddsforsikring med et svært bredt dekningsomfang. Denne er spesielt tilpasset for store og mellomstore virksomheter som har fokus på risikostyring.

Styreansvarsforsikring

AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.

Tjeneste - og ferie/fritid reiseforsikring

Group Plus reiseforsikring er en av markedets beste reiseforsikringer for ansatte. Høye forsikringssummer, lang reisevarighet, få unntak og unike dekninger.

Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomiske følger i forbindelse med ansatte relaterte krav.

Finansielle insitusjoner

AIG har lang erfaring med å tilby forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren, og utvikler produktene fortløpende for å møte markedet og nye reguleringer.

Lojalitetsprogram

Lojalitetsbyggende forsikringsløsninger tilpasset kundens behov. Forsikringen gir deg mulighet til å tilby skreddersydde standardprodukter og fordelspakker til dine kunder, medlemmer eller ansatte.

Pensjonskasseforsikring

AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen.

Prospektforsikring

AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.

Tingforsikring

AIGs tingforsikring dekker skade på ting og eiendom. I tillegg kan den dekke det økonomiske tapet etter et driftsavbrudd.

Ulykkesforsikring

Group Plus ulykkesforsikring gir deg en omfattende dekning med færre unntak. Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet, medisinske behandlingsutgifter og dødsfall med valgfri forsikringssummer.