Financial Lines


 
En bedrifts leder, medlem av ledergruppen, styremedlem eller arbeid utført gjennom din profesjon kan føre til at du kan bli holdt ansvarlig for bedriftens økonomiske tap.

Financial Lines

Under finner du mer informasjon om alle produktene vi tilbyr innenfor Financial Lines.

 • Ansvarsforsikring for investeringer

  AIGs ansvarsforsikring for investeringer sikrer økonomisk dekning ved sivilrettslig ansvar for rådgivere ved finansielle investeringer og plasseringer.

  Ansvarsforsikring for krav fra ansatte

  AIGs ansvarsforsikring for krav fra ansatte sikrer virksomheten, ledelsen og ansatte mot økonomiske følger i forbindelse med ansatte relaterte krav.

  Cyberforsikring

  Når data forsvinner, leder ofte et problem til et annet. Vår cyberforsikring, CyberEdge gir beskyttelse mot konsekvensene forbundet med cyber risiko.

  Finansielle insitusjoner

  AIG har lang erfaring med å tilby forsikringsløsninger innenfor den finansielle sektoren, og utvikler produktene fortløpende for å møte markedet og nye reguleringer.

  Kidnapping- og utpressingsforsikring

  AIGs kidnapping- og utpressingsforsikring dekker løsepenger, samt andre relevante kostnader i forbindelse med kidnapping og utpressing.

  Kriminalitetsforsikring

  AIGs kriminalitetsforsikring dekker det finansielle tap, advokatutgifter og kostnader til å begrense skaden ved en kriminell handling utført av en ansatt eller en tredjepart.

  Mergers and Acquisitions forsikring

  AIGs Mergers and Acquisitions forsikring dekker selger eller kjøper for økonomisk tap som følge av feil i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg eller andre bedriftsrelaterte transaksjoner.

  Pensjonskasseforsikring

  AIGs pensjonskasseforsikring dekker forvaltere, styremedlemmer og ansatte mot påstander om erstatningskrav som følge av feilopplysninger/feildisponering av forvaltningen, samt styringen av pensjonskassen.

  Profesjonsansvarsforsikring

  AIGs profesjonsansvarsforsikring dekker rettslige erstatningsansvar ved uaktsom handling eller unnlatelser i forbindelse med tjenesteyting ovenfor en tredjepart.

  Prospektforsikring

  AIGs prospektforsikring sikrer selskapet og enkeltpersoner mot uønsket krav i forbindelse med en emisjon.

  Styreansvarsforsikring

  AIGs styreansvarsforsikring dekker rettslige finansielle krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres tidligere, nåværende og fremtidige handlinger og unnlatelser.


Main Footer Carousel